Hvorfor vi startet – og fortsatte – med Learnlink

Skrevet av

Learnlink-mamma

Skrevet av Emma Eriksson

3/15/2021

Som mamma til en sønn på 14 som synes gaming er gøyere enn skolearbeid, opplever jeg at Learnlink-læreren gjør hverdagen enklere for hele familien. I tillegg til å lette på oss foreldres dårlige samvittighet, har Learnlink-læreren også bidratt til at tenåringen vår synes læring er gøy.

Skrevet av mamma til Learnlink-elev

Ville klare seg på egen hånd

Da jeg introduserte konseptet «leksehjelp» for min daværende åttendeklassing, var han veldig skeptisk. Han ville være selvstendig og klare skolearbeidet selv – det lå jo i kortene at vi foreldre skulle være mindre involvert etter at han begynte på ungdomsskolen. Etter første prøvetime, fant sønnen vår ut at han hadde stor glede av timene med Learnlink-læreren. Han oppdaget at læreren hadde kunnskap om mange spennende temaer og var interessert i å diskutere akkurat de tingene som sønnen vår var opptatt av.

Selv har jeg konkludert med at en Learnlink-lærer er en god investering, både på grunn av faglig hjelp og avlastning av oss foreldre, men også fordi sønnen vår har fått et forbilde som bryr seg om det han selv er opptatt av, og som er klok nok til å la agendaen spore av og snakke om andre ting når det er behov.

Vi valgte i utgangspunktet å skaffe leksehjelp til sønnen vår for at han skulle få hjelp med det faglige. Det var også et viktig behov at han skulle begynne å ta mer ansvar for skolearbeidet selv. I barneskolen er vi som foreldre i tett dialog med læreren og mottar mye informasjon om det sosiale og det faglige, med ukentlige lekseplaner og informasjon om fagplaner, læremål og progresjon. På ungdomsskolen blir elevene overlatt til seg selv når det gjelder skolearbeid og informasjon. Og ikke minst starter man med karakterer.

Ønsker dere å prøve personlig læring fra Learnlink? Les mer om vårt mest populære produkt - motivasjon.

Mer selvstendig

En målsetning vi foreldre derfor satt opp for timene med Learnlink-læreren, var at sønnen vår burde få hjelp til å få bedre studieteknikk. Dette er nå blitt et tema som de to diskuterer, og sønnen vår har etter hvert blitt flinkere til å organisere skolearbeid på egen hånd, med god støtte fra Learnlink-læreren. Han har også diskutert karakterene sine med læreren, og de to har tenkt høyt rundt hvorfor han har fått de ulike karakterene. Etter hvert har han også satt seg karaktermål i de ulike fagene –både hvilke karakterer han vil jobbe for å prøve å øke og hvilke karakterer han synes er OK og dermed ikke vil prøve å forbedre.

Hjelp i språk

Da vi startet med Learnlink-lærer, var det et viktig mål at vår sønn fikk hjelp i tysk valgfag. Sønnen vår har dysleksi, og dette gjør språkfag ekstra krevende. Pugge-metoden vi foreldre brukte for å lære nye språk, er hverken enkel eller spesielt motiverende. Av Learnlink ble vi anbefalt en lærer som studerer i Tyskland og som bruker språket daglig. I hver time har de nå en liten tysk samtale. Selv om tysk fortsatt ikke er et favorittfag, er det både morsommere og mer motiverende å jobbe med språk på denne måten og det er lettere å lære språk gjennom å trene på den dagligdagse bruken.

Gjennom døra til gutterommet hører jeg at sønnen vår er veldig engasjert i samtalen, og jeg vet han selv også setter stor pris på timene med Learnlink-læreren sin.

Faglig forbilde

Vår sønn har alltid vært spesielt interessert i naturfag, og han oppsøker informasjon om dette selv. Dysleksien har skapt en høy terskel for å tilegne seg informasjon gjennom å lese bøker, dermed har nettet vært en åpenbaring med mange spennende videoer og nettsteder. Vi foreldre er opptatt av at han må være kritisk til hvor informasjonen kommer fra. Learnlink-læreren gir sønnen vår relevante oppgaver og som student er han oppdatert i fagene, og han blir derfor en tilgang på god og trygg informasjon. Han har også bedre kjennskap til gjeldende pensum i naturfag enn oss foreldre, ettersom det ikke er så lenge siden han selv gikk på ungdomsskolen. Sønnen vår får bedre faglig hjelp og støtte gjennom leksehjelpen enn det vi foreldre klarer å gi.

Mange er usikre på hvilken matte de bør velge på videregående. Slik hjelper du barna med valget.

Gode samtaler

I tillegg til å bli mer selvstendig og få faglig hjelp i timene de har sammen, har sønnen vår fått et flott forbilde og en fin samtalepartner i Learnlink-læreren. Etter hver time får vi en rapport om hva de to har jobbet med. Learnlink sender også jevnlige rapporter som viser fremgang og motivasjon. Det er ikke alltid timesrapporten er konkret på hvilke oppgaver de har løst sammen. Gjennom døra til gutterommet hører jeg uansett at sønnen vår er veldig engasjert i samtalen, og jeg vet han selv også setter stor pris på timene med Learnlink-læreren sin. Læreren er mottakelig for å diskutere store og små problemstillinger i livet, og det synes vi foreldre er en god bonus som øker verdien av å ha leksehjelp.

Learnlink-forbilde Johanne hjelper elever med overgangen til ungdomsskolen. Les hennes tips til hva som bør være på plass før 8. klasse.

Oppsummert

1.    Sønnen vår er blitt mer selvstendig

2.    Han får hjelp i fag han vil mestre bedre

3.    Han blir pushet videre i fagene han er god i

4.    Learnlink-læreren er oppdatert på fagene og er derfor en viktig informasjonskilde

5.    Learnlink-læreren er et godt forbilde og fin samtalepartner

Learnlink-læreren til familien forteller at han er veldig glad for at opplegget hans slår godt an og treffer innenfor det som er ønsket og satt som mål!

Forfatteren av denne artikkelen er en samarbeidspartner av og leverandør til Learnlink. Saken er anonymisert med hensikt å beskytte sønnens personvern.