Slik prater du med de eldre barna om restriksjonene

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

11/5/2020

Med stadig nye restriksjoner er det viktig å holde seg oppdatert på hva det vil bety for hverdagen, ikke bare for de voksne men også for ungdommen.

Hvordan påvirkes ungdommen?

FHI skriver på sine sider at barn får færre symptomer på covid-19 og derfor ikke har en stor rolle i smittespredningen, men at ungdom ser ut til å smitte på samme måte som voksne. I tillegg har de en levemåte mer lik voksne og blir derfor mer rammet av restriksjonene enn det yngre barn gjør. Derfor er det større risiko for at videregående skoler og i noen tilfeller ungdomsskoler må stenge enn det er for at barneskoler må det. Likevel har skolene ansvar for at opplæringstilbudet er like godt for de som må være hjemme, slik at de ikke mister viktig læring i denne tiden.

Også fritidsaktiviteter og idrettslag påvirkes av koronasituasjonen. De nåværende tiltakene gir barn og unge under 20 år fritak fra 1-metersregelen i forbindelse med idretten, og derfor kan ungdommen fortsatt drive med mange av hobbyene sine. Det er positivt for både hode og kropp, og gir et viktig sosialt påfyll.

Vis forståelse for frustrasjon

Mange unge opplever denne situasjonen som svært krevende. For unge er det sosiale livet viktig og en stor del av deres hverdag. Det kan oppleves som urettferdig og vanskelig å måtte legge om hverdagen sin for pandemien, selv om ungdommen forstår viktigheten av det og tar tiltakene på alvor. Gi derfor rom for frustrasjonen de kan føle på. Noen tenker at de bruker de beste og viktigste årene i sitt liv på å sitte hjemme, men dette kan man kjenne seg igjen i på tvers av aldersgrupper. Viktige hendelser må få mindre plass og utsettes, men de kan fremdeles anerkjennes og feires innenfor restriksjonene. Å prate om dette kan lette litt av frustrasjonen for ungdommen, så prioriter disse samtalene.

Bekymring for skolegangen

Samtidig som vi opplever den andre bølgen i Norge og kan måtte stenge skolene igjen har noen tatt til orde for at eksamen i vår må avlyses. Det digitale tilbudet til skolen er ikke godt nok for at alle skal få en fair sjanse på eksamen, mener noen. De stadige endringene i restriksjoner og faren for stengte skoler kan føre til mye bekymring og usikkerhet hos ungdommen. Og når det går ut over læring og karakterer er det grunn til bekymring. Ungdommen vet godt hvor viktig dette er de siste årene på grunnskolen og hva det betyr for fremtiden deres.

Det er viktig å få frem at skolene gjør sitt ytterste for å unngå en ny stenging, og at det ikke er ungdommens jobb å gå og bekymre seg for det. I tillegg er dette noe som påvirker alle skoleelever i Norge, ikke bare dem, og det vil tas hensyn til om det eventuelt blir snakk om å avlyse eksamen. Fokuser på at denne situasjonen vil ta slutt en gang, og at det aldri er for sent å ta igjen tapt læring eller karakterer man ikke ble fornøyd med. Å bære på mange bekymringer kan bli veldig tungt i lengden, så ungdommen vil trenge at du hjelper dem med disse tankene.

Hold motet oppe!

Vi er alle lei av restriksjoner og lengter tilbake til den gamle hverdagen, og noen ganger kan det føles som om dette varer evig. Spesielt for ungdom kan det være vanskelig å ha et langsiktig og håpefullt perspektiv på situasjonen, men som forelder kan du hjelpe dem med å holde fokus. De eldre barna kan kjenne på mye ansvar i denne tiden og noen går rundt med mye dårlig samvittighet. Hold motet oppe og ha en positiv innstilling og la det smitte over på ungdommen!