Learnlink-forbilde Rebekka motiverer til mestring

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

1/7/2021

I jobben som personlig lærer bruker Rebekka kreative arbeidsmetoder for å gi elevene sine mestringsfølelse. Hun ønsker å hjelpe de elevene som har satt seg litt fast, og som trenger å bli sett. Med nettundervisning kan dere få hjelp av en lærer som motiverer og ser løsninger!

En personlig lærer for akkurat deg

Rebekka Kjølle er 20 år gammel og studerer til å bli grunnskolelærer for 5.-10. trinn. Ved siden av studiene jobber hun som personlig lærer, og én-til-én undervisning med tett oppfølging gir henne helt unik erfaring som lærerstudent. Hos Learnlink blir dere matchet med en personlig lærer som har god erfaring med leksehjelp og undervisning. De er valgt ut spesielt for dere og for å løse akkurat deres utfordring.

I møte med sine elever er Rebekka avhengig av at de får til et godt samarbeid:

– Som personlig lærer er det viktig at jeg møter elevene mine der de er. Vi prater gjerne sammen om deres interesser og blir litt kjent for at vi skal få god kontakt og ha en god tone, forteller hun. Etter å ha jobbet med både unge og eldre elever har hun møtt på mange forskjellige utfordringer.

Anders hatet matte og lå an til å stryke. Det snudde med hjelp fra personlig lærer Andreas!

Jobber med årsaken til utfordringene

– Elever på videregående har kanskje mer faglige utfordringer, men er motiverte for å jobbe, mens elever i grunnskolen gjerne strever mer med å motivere seg. Mange ser ikke meningen med å jobbe med skolearbeidet, og til de forsøker jeg å vise nytten med det de lærer. Andre sliter med både motivasjon og det faglige. Hva utfordringen til en elev er, er veldig individuelt, og det kreves derfor at jeg tilpasser undervisning til hver enkelt, forklarer Rebekka.

Rebekka har også skuespillererfaring og bakgrunn fra dramalinjen, og bruker kunnskap herfra i undervisningen sin. Det gir spennende læringsmetoder:

– Drama kan skape pedagogisk læring og kan hjelpe en med å være mer åpen og tilstede i jobben som underviser! For eksempel kan det å gå inn i roller for å gi liv til historiske karakterer og la elever intervjue meg være en engasjerende måte å lære på, forteller Rebekka.

Motivasjon er nøkkelen

Rebekka jobber aktivt for å holde elevene sine motiverte:

– Motivasjon er grunnleggende for at man skal kunne utvikle seg og fortsette å vokse faglig. Uten den stagnerer utviklingen, uansett hvor flink man er i et fag, forklarer hun. Og når motivasjonen mangler er det viktig at hun skjønner hvorfor det er blitt sånn.

– Jeg forsøker å finne ut av hvorfor motivasjonen til eleven er så lav og jobber ut ifra det. Det er for eksempel viktig at jeg gir oppgaver på riktig nivå slik at de får kjenne på mestringsfølelse, og kontinuerlig bygger den opp, forklarer Rebekka videre.

Nysgjerrig på hvordan våre lærere jobber? Slik fungerer Learnlinks metode.

Rebekka bor og studerer i Oslo, men nettundervisning lar henne hjelpe elever i hele landet.

Vil hjelpe de som står fast

Foreldre som har opplevd perioder der barna strever på skolen vet hvor frustrerende det kan være å skulle gi god leksehjelp. Når stoffet er vanskelig og motivasjonen synker blir det vanskelig å nå gjennom. Rebekka ønsker å hjelpe elever som har satt seg litt fast:

– Alle elever lærer ulikt, og det finnes ikke ett fasitsvar på hvordan man løser utfordringer med motivasjon. Hva man blir motivert av kan være vidt forskjellig!

Det reflekteres i måten hun jobber på:

– Jeg mener det er viktig å ha en oppmuntrende holdning i leksehjelpen og rose barna masse når de får til noe. Det er vanskelig å motivere seg selv til noe man føler man ikke får til, men det er akkurat det jeg som personlig lærer kan hjelpe til med!

Fremgang

Med jevn jobbing ser Rebekka at elevene hennes vokser, hvilket er givende:

– Å se fremgang hos eleven mine er veldig gøy. Jeg ønsker at de skal finne disse viktige nøklene så de kan få oppleve at fag kan være gøy! Når det skjer er det helt fantastisk å være personlig lærer, deler hun. Fokus på fremgang er viktig for motivasjonen, og derfor reflekterer Rebekka og elevene hennes litt sammen etter hver time.

Rebekka forteller at én-til-én undervisning gir henne nyttig erfaring som lærerstudent:

– Det beste med å være personlig lærer er at jeg får jobbe tett med én elev. I praksis på studie får jeg ikke nok tid med hver enkelt elev, noe som er synd da det er så fint å få følge én elev og se deres utvikling og jobbe tett sammen, forteller hun fornøyd.