Her er en link til Minecraft-byen (https://drive.google.com/file/d/1Fdlgytiq77s6Cav9RJXPLEE9TrLv3x4F/view?usp=sharing)