En dag vil barna takke deg

Koding er sammen med lesing, skriving og regning den viktigste ferdigheten barna må kunne for å møte det 21. århundret.

Vi er omgitt av kode døgnet rundt — men ikke alle kan se det!

Jeg vil lese mer om...