Kvalitetssikring

Våre kunders trygghet er svært viktig for oss. Her kan du lese litt om hvilke tiltak vi gjør for å sikre kvalitet og sikkerhet i undervisningen.

Betaling

Betaling for undervisningstimer gjøres gjennom Learnlink.no. Dette er fordi vi skal kunne sikre kvaliteten i undervisningen og garantere at det betales skatt. Vi bruker Stripe, en av verdens største og sikreste betalingsløsninger på nett. Det betyr at Learnlink.no aldri behandler kredittkortinformasjon.

Registrering av vitnemål

Alle undervisere må registrere vitnemål før de kan begynne å undervise. For å sikre kvaliteten på underviserne våre stiller vi også krav om høy måloppnåelse i faget.

Opplæring

Alle våre undervisere har gjennomgått obligatorisk opplæring. Dermed er de best mulig forberedt for oppgavene de vil møte. De blir også kontinuerlig evaluert, slik at vi forsikrer oss om at undervisningen til enhver tid er av høy kvalitet.

Politiattest

Alle undervisere hos Learnlink må sende inn politiattest. Dette er kravet som stilles i yrker som innebærer et tillitsforhold til mindreårige, blant annet for ansatte ved skoler, barnehager, universiteter og idrettsforeninger.

Taushetserklæring

Som leksehjelp får man et personlig forhold til sin elev. Alle underviserne våre har underskrevet en taushetserklæring, og vil derfor ikke diskutere forhold ved undervisningen med andre enn foreldre og elev.

Skatt

Som elev eller forelder trenger du ikke bekymre deg for at underviseren skatter av sin inntekt. Så lenge betalingen skjer gjennom Learnlink.no, er det underviserens ansvar å betale skatt og det hjelper vi dem med.

Personvern

Du kan lese om vår personvernpolicy her.

Logg inn