Grundig kvalitetssikring

Det er viktig for oss at vi kan gå 100% god for alle personlige lærere. Derfor går hver eneste gjennom en lang prosess for å bevise at de er kvalifisert for undervise hos Learnlink.

verified_user

1. Autentisering

Alle personlige lærere må verifisere identiteten sin for å kunne søke.

description

2. Søknad

I søknadsprosessen legges det vekt på hver personlige lærers faglige kompetanse, pedagogiske ferdigheter og personlige egenskaper.Kun de som passer riktig profil blir valgt ut til neste steg.

school

3. Dokumentasjon

Vi stiller krav om politiattest og vitnemålsverifisering med minimium høy måloppnåelse i fagene personlig lærer skal undervise i.

group

4. Intervju

I intervju tester pedagogiske og personlige egenskaper for å finne ut om personen er fleksibel nok til å tilpasse seg undervisning for elever med ulike behov.

import_contacts

5. Kursing

Etter intervju går alle personlige lærere gjennom omfattende kursing i pedagogikk og bruk av læringsverktøy.

edit

6. Test

Det siste kravet for å bli personlig lærer hos Learnlink er å bestå en test i det som er gjennomgått i kursingen og intervjuene.