Ungdomsskole

Online-undervisning

Priser:
  • Standard: 499 kr./time
Hyppighet og tidspunkt: Avtales med personlig lærer

Bestillingsprosess

Bestill hos oss ved å fylle inn noen spørsmål om deres behov. Vi setter opp en profil til deg hvor dere får tilgang på vårt undervisningsrom, rapporter etter hver time, kalender og stedet hvor dere fyller på timer. Videre vil vi kontakte dere for å høre mer om behovet deres og hva dere ser etter i en personlig lærer. Ut fra denne samtalen vil vi finne den rette læreren for dere. Deres personlige lærer vil ta kontakt for å sette opp første time, og under første time vil dere sammen planlegge tiden framover.
Avtal kostnadsfri karleggingstime

Våre ressurser

Hos oss har dere tilgang på: • Eget pedagogisk opplegg fra personlig lærer • Kartlegging i en mal tilpasset ditt barns nivå • Campus Inkrement • Fagbøker • Kahoot

Vår metode

I vår filosofi tar vi utgangspunkt i disse tre begrepene - mestringstro, mestring og motivasjon. Disse begrepene er knyttet til hverandre, og er alle er forutsetninger for en god læringsprosess.

“Med riktig fremgangsmåte og oppmuntring, vet vi at hver elev kan få til det meste!”

Mestringstro, Mestring og Motivasjon-figur
Les mer om vår metode