Konkurransevilkår

 1. Konkurransen er åpen for personer over 18 år – og personer under 18 år med godkjennelse fra foresatte – bosatt i Norge, med unntak av ansatte (og deres familie) i Learnlink og tilknyttede selskap, deres enheter og andre profesjonelle aktører tilknyttet denne konkurransen.
 2. Konkurransen varer i perioden fra konkurransen blir publisert til fristen som er oppgitt på nettsiden (”konkurranseperioden”). Vinneren vil bli kontaktet via telefon. 
 3. Hvordan delta i konkurransen:
  Du deltar i konkurransen ved å registrere deg via skjema på Learnlink.no, og sende inn bidraget på linken du får tilsendt etter dette.
 4. Vinneren av konkurransen vil kåret innen 14 dager etter fristen er utløpt. Kåringen av vinneren er endelig, og kan ikke bestrides. Vinneren vil bli kontaktet etter at konkurranseperioden er avsluttet. Dersom vi ikke får opprettet kontakt med vinneren innen en uke etter første forsøk på kontakt vil vinneren bli diskvalifisert fra konkurransen, og ny vinner vil bli kåret. 
 5. Premie: Premien er beskrevet på konkurransenettsiden. Vinner står selv ansvarlig for utstyr som datamaskin, internett og annet utstyr som kreves for å ta del i et kurs fra Learnlink. Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter eller produkter.

  Vinnere er selv ansvarlige for å rapportere og betale skatt av premier.
 6. Arrangøren reserverer seg retten til, etter eget skjønn, å holde tilbake premien dersom de anser en vinner som ukvalifisert, dersom deltakelsen i konkurransen ikke er gyldig eller dersom vinneren ikke oppfyller kravene som er fastsatt i disse konkurransevilkårene. Arrangøren reserverer seg retten til å holde tilbake eller modifisere konkurransen ved uforutsette omstendigheter, eller ved omstendigheter som er utenfor arrangørens kontroll. 
 7. Ansvarsfraskrivelse: Learnlink og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre utilsiktede misforståelser.
   
 8. Hvis, av en eller annen grunn, konkurransen eller premien ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Learnlink sin kontroll, vil Learnlink reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, annullere, terminere eller modifisere hele eller deler av konkurransen. 
 9. I den utstrekning loven tillater, vil arrangøren ikke være ansvarlig for konkurransen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden. 
 10. Alle internett-kostnader og andre kostnader som kan oppstå under deltakelsen av konkurransen, eller ved å vinne konkurransen, er utelukkende deltakerens ansvar. 
 11. Konkurransen og vilkårene er underlagt norsk lov og er underlagt de norske domstolenes eksklusive jurisdiksjon. 
 12. Ved å delta i konkurransen antas det at deltaker har akseptert disse vilkårene. 
 13. Arrangøren av konkurransen er Learnlink AS. 

Personvernserklæring: https://www.learnlink.no/personvern

E-post: support@learnlink.no