3 grunner til at vi holder jentekurs

Skrevet av

Charlotte Søreid Engkrog

Skrevet av Emma Eriksson

8/9/2023

Fra min tid på barneskolen husker jeg hvordan grupper ble nøye delt inn i like mange gutter og jenter, og hvordan man alltid ble sittende gutt og jente. Dette er bra. Av erfaring blir det mindre bråk og mer jobb, samtidig som man lærer seg å jobbe med og bli kjent med andre enn den nærmeste vennegjengen. Fremdeles velger vi i Learnlink å kjøre egne jentegrupper på kodekursene våre, hvorfor det?

Trygt miljø – Bli en del av et hyggelig og trygt miljø!

Først og fremst tror vi at egne jentekurs er med på å skape et tryggere miljø som bedre legger til rette for utforskning, læring og samarbeid. For å forklare hvorfor, bruker vi treningssenter som et eksempel. Alle som har vært på et treningssenter husker følelsen av å ikke passe helt inn de første gangene. Det er mange fremmede som tydelig vet va de driver med, og det er lett å få inntrykket av at dette ikke er et inkluderende miljø. Dette forandres når man får opplæring i hvordan øvelsene skal gjøres, ved at man tar med seg en venn og/eller man blir med på gruppetimer som er lagt til rette for de som akkurat har begynt. Etter hvert finner man det som passer for seg, og det blir gøyere å gå på trening. Det er likt for andre aktiviteter, hvor koding og spill ikke er noe unntak. Ved å lage egne «gruppetimer» for jentene, skaper vi en trygg arena hvor de ser at deres hobby og interesser ikke bare er for gutter.

Samhold – Finn venninner med like interesser!

Videre er gruppene en samling av likesinnede jenter, noe som gjør det lettere å få seg venner, og dette kan være med å kultivere interessen for koding og spill. En vennegjeng som har de samme verdiene og interessene kan fremme læring og utvikling gjennom støtte og konkurranse. En slik gjeng kan være uvurderlig for personlig utvikling. En kvinnelig instruktør er med å bygge opp under dette. For barn er det vanlig å finne noen å se opp til, og et forbilde kan være sentralt i utvikling av interesser og meninger. Og som min tidligere historielærer viste meg gjennom et leserinnlegg i lokalavisen; er det å kunne kjenne seg igjen i en person essensielt for et forbilde. Med våre kvinnelige instruktører prøver vi å vise barna at koding også er en jenteting!

Vi trenger flere hoder – Bli en del av fremtidens verden!

Den siste grunnen handler om oss alle som en helhet og om hver enkelt. Som en helhet står vi ovenfor mange problemer og muligheter. For at det skal være mulig å løse det som må løses og å oppnå det som er mulig trenger vi så mange hoder som mulig. Vi er avhengig av å også få jentene med på laget, og alt vi kan gjøre for at de skal bli med, bør vi gjøre. Samtidig er koding og spill noe som kan gi stor glede og mange muligheter for hver enkelt. All den gleden som spesielt gutter opplever verden over med store spillfelleskap og prosjektbygging med kode, bør også være mulig for jentene å oppleve. Og vi mener jentekurs er et steg på veien for å få det til!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs