Barna skal lære programmering, men lærerne er ikke klare

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

2/8/2022

I 2020 kom det nye læreplaner i skolen, og koding ble innført som obligatorisk læring. Det tidligere valgfaget skulle bakes inn i fag som matte og naturfag og med det skape fremtidens skole. Innføringen har ikke vært uten problemer, og snart to år senere etterspør lærerne fremdeles et kunnskapsløft. Hvordan står det til med barnas programmeringsundervisning?

Hvorfor lære koding?

Fagfornyelsen ble utformet av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med kloke hoder fra det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Arbeidet startet allerede i 2013 og skulle resultere i fremtiden skole, en skole der elevene utrustes med nødvendig kunnskap for å leve i det samfunns- og arbeidslivet vi har foran oss. En viktig innføring er fokuset på dybdelæring, at elevene skal få en grundigere forståelse for fagene de har i 13 år.

Programmering er ment som et redskap for å oppnå dybdelæring. Det skal hjelpe elevene med å bedre forstå konsepter i blant annet matematikk, biologi og fysikk. Koding har gitt oss uvurdelig kunnskap om hvordan verden og vi mennesker fungerer og har revolusjonert vitenskapen. Målet er at den digitale kompetansen programmering åpner for skal bli tilgjengelig for alle, ikke bare et lite utvalg spesialister. Ved å lære koding i skolen kan vi vekke barnas interesse for det tidlig.

Lærerne er ikke klare

For at elevene skal lære koding må lærerne deres kunne undervise i det - men det er ikke en selvfølge. Med fagfornyelsen kom også et opplæringsprogram som skulle sikre at undervisere hadde tilstrekkelig kodekompetanse, men i praksis har ikke dette tilbudet nådd ut til alle enda. Det er mange som er langt fra klare for å lære bort koding. Ansvarlig for opplæringsprogrammet Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, beskriver det slik:

– Jobben deres er formidabel. Det er snakk om 33 000 lærere. Mange av dem kan ingenting om programmering. Frem til i dag har noen hundre av dem gjennomført kurset. Lærerne er på forskjellige nivå, alt fra dem som har angst for tastaturet til dem som har programmert mye.

Tellef Tveit fra Learnlink
Tellef hører lærernes ønske om mer kodeopplæring.

Lærerne forteller selv at de er overveldet. Sannsynligvis har ikke hjemmeskolen gjort hverken opplæringen eller undervisningen enklere for dem. Learnlink har opplevd stor pågang fra lærere som har tatt saken i egne hender og søker etter kodekunnskap. De ønsker seg læreopplegg som er tilpasset både elevenes og deres eget nivå.

Learnlink-gründer Tellef Tveit forteller NRK om en mengde henvendelser fra lærere som ønsker hjelp med å forstå hvordan de skal lære bort koding til elevene sine. Mange av dem ønsker at vi holder kurs for elevene deres. Tellef har inntrykk av at det er flere som ikke har kompetansen til å lære bort programmeringsdelen av faget sitt.

Må være gøy

Det kan virke som at både lærere og elever står i en frustrerende læringssituasjon. Da er det lett å få dårlige opplevelser med programmering og at den viktige mestringsfølelsen uteblir. I tillegg til lærere som kan det de lærer bort, trenger vi opplegg som engasjerer barna. Derfor benytter Learnlink seg av spill barna allerede elsker i kodeundervisningen. Å ha det morsomt mens man lærer åpner for mestringsopplevelser og utvikling, og det blir litt lettere å akseptere at noen ting kan være utfordrende. Programmering handler om mer enn bare det å skrive kode, og vi trenger at lærere er kreative og nysgjerrige i utforskingen av hva kodeundervisningen kan være. De sitter med ansvaret for hvilke holdninger barna vil ha til koding - vil det bli et like frusterende fag som matte er for mange, eller kan det bli et gøy og stimulerende emne?

Kodekurset barna digger

Vi vil tenne gnisten til barna og åpne opp for en hel verden av bygging, skaping og samarbeid. Gi barna dine superkrefter i spillene de allerede elsker! Neste kursoppstart for våre digitale kurs er uke 10, og sommerferien kan bookes allerede nå!

Les mer om våre onlinekurs i Roblox og Minecraft eller se oversikten over alle våre onlinekurs og sommerferiekurs.

Interessert i en prat? Klikk her for å bli kontaktet om kurs.
Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs