Bruk studenter for å sikre opplæring i hjemmekarantene

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

9/6/2020

Elever i karantene får ikke undervisningen de har lovfestet rett på. Det finnes en løsning på dette, som både er kostnadseffektiv og mulig å rulle ut umiddelbart: å bruke studenter med pedagogisk kompetanse til å følge opp barna på nett.

Ingen elever skal falle bak i høst

På lørdag skrev Aftenposten om hvordan skoler sliter med å gi barn i karantene undervisningen de har rett på. Det er laget opplegg med hjemmeskole for hele klasser, men ingen løsning for enkeltelever som må holde seg hjemme. Ansvaret legges på foreldrene. Skolene peker på at de mangler ressurser, til tross for at det er bevilget millioner fra regjeringen til nettopp hjemmeskole.

I Learnlink driver vi med tilpasset undervisning på nett for elever i grunnskolen og videregående skole. Da korona-krisen brøt ut gjennomførte lærere over hele landet mer enn 12 000 timer med hjemmeskole på vår plattform. Til tross for mye tapper innsats fra lærerne er det liten tvil om at skolene ikke var rigget for en lyndigitalisering. Elever som allerede slet, falt enda lenger bak. 

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Nå er det enkeltelever som havner i karantene som rammes. Det er for lettvint å peke på ressursmangel og akseptere at elevene ikke får den hjelpen de skal ha. Løsningen er å bruke studentene - med gode kommunikasjonsevner, fleksibel arbeidshverdag og i en situasjon der mange har mistet inntekt, er de klare for å bidra der det trengs.

Vi har en klar løsning med hundrevis av opplærte og kvalitetssikrede studenter som vil bidra i dugnaden.

La oss bruke studentene for å følge opp elever i karantene, så vi kan gi barna våre den undervisningen de har rett på.