En treer kan være en like stor seier

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

11/2/2020

Prøven gikk ikke som forventet, og karakteren ble ikke det barna håpet på. Ikke la det bli et definerende øyeblikk, men bruk det til å motivere dem!

Ta i mot barna med hjelp

Mange foreldre kan kjenne seg igjen denne situasjonen. Barna kommer hjem med et prøveresultat, misfornøyde og demotiverte. Det ble en treer denne gangen. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal reagere og ta imot barna når de har lagt inn masse innsats i noe og ender opp med å bli skuffet. Uansett ambisjonsnivå, har det vært krevende, og når man får tilbake resultater som ikke kjennes rettferdig er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Og som forelder, skal man trøste eller fokusere på at denne prøven ikke har noe å si i det lange løp? Begge deler er nok en god start, men så bør dere, allerede nå, tenke på hvordan dere skal jobbe mot neste prøve.

Unngå uheldige skippertak

learnlink-nettundervisning-karakter-motivasjon
Jonas er daglig leder i Learnlink og har møtt på både motiverte og umotiverte elever.

Det er ikke uvanlig at skoleelever lener seg på skippertakene titt og ofte. Man skal gjennom mye på et skolehalvår, i tillegg til at livet skjer, og det kan føles som at man ikke rekker annet enn å spare puggingen til rett før prøven. Dette lønner seg sjeldent, og gir nesten aldri det resultatet man håpet på. Å jobbe kontinuerlig over lang tid gir et solid grunnlag for læringen, og man vil merke at kunnskapen kan appliseres på tvers av fag og faktisk gir mer mening!

Les flere tips til hvordan du hjelper barna med å unngå skippertak her.

Ingen skal falle ut av skolen

Daglig leder i Learnlink Jonas Hyllseth Ryen har gode råd til hvordan man jobber seg videre fra et skuffende resultat. Han har erfart at elever som ikke er fornøyde med karakterene sine gjerne arbeider på en uheldig måte, for eksempelvis gjennom ineffektiv øving. Jonas forteller at Learnlink er spesielt opptatt av denne tematikken, fordi det for dem som faller av tidlig på ungdomsskolen, eller henger langt etter, kan det være utfordrende å ta igjen de andre elevene. Spesielt i fag som matematikk. Ved å lære god studieteknikk kan vi sikre at flere finner læreglede og ikke dropper ut av skolen, for vi har ingen å miste på veien.

Bruk mål aktivt i lekselesingen! Slik motiverer du barna til dette.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Hva kan foreldre bidra med?

Selv om arbeidet må komme fra barna og det er opp til dem om de vil legge om lesingen, er det tiltak foreldre kan gjøre for å legge tilrette. Her er Jonas sine tips:

Karakterer vil ikke slutte å være viktig for skolegangen eller for elevene. Men husk at selv om femmere og seksere er flott, så kan en treer være en vel så stor seier for mange. Det viktigste er at er fornøyd med og stolt av egne prestasjoner – at man føler man har gjort så godt man kan. Minn stadig barna på dette.