Fremtiden trenger jenter i teknologifeltet

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

4/7/2022

Vi oppfordrer unge jenter til å utforske teknologiens verden og vurdere en utdanning innenfor informatikk. Men hvorfor er det så viktig?

Hvem skal bygge fremtidens teknologi?

Koding handler om problemløsning. Ved å dele et problem inn i mindre deler og systematisk jobbe med hver bit av informasjon løser vi det enklere. Med kunnskap om disse bitene kan vi skape helt nye, nyttige verktøy. Med koding i verktøykassa kan man gå fra idéstadiet til et sluttprodukt helt på egenhånd. Da er det ingen grenser for hva man kan skape, og hvilken nytte det vil ha for samfunnet.

Koding har gitt oss uvurdelig kunnskap om hvordan verden og vi mennesker fungerer. Skal vi lære enda mer må programmering være tilgjengelig for alle, og ikke bare en del av befolkningen. Jo større mangfold innenfor informatikken, desto flere problemer kan vi løse!

Så hva gjør vi for jentene?

Det er mange som engasjerer seg i å gjøre teknologi attraktivt for kvinner, og det gir resultater - sakte, men sikkert. NTNU har klart å øke andelen kvinner på teknologistudier ved å følge de kvinnelige studentene tett opp. Man ser at interessen for teknologi og innovasjon er tilstede, men at dårlig trivsel og manglende ytre motivasjon er kritiske hinder.Vi vil starte allerede på barneskolen og motivere jenter til å lære seg koding. Programmering er en del av læreplanen og snart vil alle barn ha et forhold til det. Det må være et godt forhold, slik at de ser verdien av det og tør å prøve selv.

Vår erfaring er at det kan være vanskeligere for jenter å tørre, enn for gutter. Derfor startet vi med egne jentegrupper på våre sommerkurs i 2021. Her er alle som deltar jenter, også instruktørene. Det så vi at økte deltagelsen av jenter. Derfor fortsetter vi å tilby jentegrupper for de som har glede av tilbudet, samtidig som alle er velkomne i de blandende gruppene våre.

Det er barna som skal skape fremtidens store løsninger, og løse mange av utfordringene vi står ovenfor i dag. Det må jentene være med på, fordi vi trenger deres unike perspektiv og kompetanse. Vi har ikke råd til at halvparten av befolkningen ikke får være med på laget når vi skal finne svar på problemer som også rammer dem.

La oss lære datteren din koding så hun kan bruke sin kreative skaperkraft for alt den er verdt!

Les mer om våre jentekurs her.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs