Fordeler og ulemper ved å la barn lære gjennom spill

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

7/6/2022

Spill er ikke lenger bare underholdning, det har også blitt en sentral læringsarena. Effektene av bruke spill i læring er blant annet økt motivasjon og læreglede. Det hjelper at læringen er gøy og engasjerende! Det er likevel viktig å være varsom når målgruppen er barn. Her er de viktigste fordelene og fallgruvene ved læring gjennom spill.

Spill gir helt nye muligheter

Det finnes utallige spill som har hensikt å lære brukeren noe. Evner som språk, matematikk og programmering kan læres gjennom morsomme utfordringer og oppgaver i spill. For mange er dette en langt mer motiverende læringsmetode enn typisk undervisning og pugging, og det gjelder både for store og små. Mange barn foretrekker en interaktiv måte å lære på, og for dem er spill midt i blinken. Det trigger belønningssystemet, er god hjernetrim og kan også gi sosial trening. Tenk på favorittspillet til barnet ditt. Hvilke egenskaper lærer de av det?

Ta for eksempel Roblox Studio, spillplattformen vi bruker til å lære barn koding på Roblox-kurs. Det er lett å sette seg inn i, med enkle regler og brukergrensesnitt. Det er tilgjengelig på alle plattformer og behøver ikke kreve dyrt, stort utstyr. Enda er ikke utvalget av gode edukative spillplattformer for programmering veldig stort, men Roblox Studio er et brukervennlig og engasjerende alternativ for barn. Spillet gir barna kontinuerlige mestringsopplevelser og motiverer dem til å lære mer!

Les mer om læringsverdien ved gaming her.

Morsomme læringsopplevelser motiverer

Den største fordelen med læring gjennom spill er at det er gøy. Barna holder seg engasjerte og nysgjerrige lenger, og lærer mer. Spill åpner for mestringsopplevelser og utvikling, og det blir litt lettere å akseptere at noen ting kan være utfordrende. Å komme videre til neste nivå er mer motiverende enn å regne det neste mattestykket! Vi tror at læring som er gøy, engasjerende og sosialt passer for alle. Derfor benytter vi oss av spill barna allerede elsker i kodeundervisningen, og ser at det gir de en fantastisk introduksjon til programmering som tradisjonell tavleundervisning ikke kan gi.

Forstår foreldres bekymringer

På den ene siden kan spill være et fantastisk digitalt læreverk som gir barn muligheter for utvikling og utfoldelse. På den andre siden kan potensielle farer skape bekymring for foreldre. Det er heldigvis flere grep man kan ta for å unngå farlige situasjoner. Det viktigste er å prate med barna om hva som skjer i spill og på nett, både det positive og det negative. Prøv å ha oversikt over hvem de spiller med og hvordan de kommuniserer med hverandre.

Husk at det er du som forelder som setter rammer og grenser for barnas spilling. Det kan være vanskelig å skulle lage regler rundt noe man ikke har god kjennskap til selv, og derfor bør du sette deg inn i spillene barna spiller. Læringen er en del av barnas skjermtid, og flere timer foran skjerm er slitsomt for hodet, selv når det har et nyttig formål. For gode råd om skjermtid, les vår artikkel om skjermenes rolle i familiehverdagen.

Den beste måten å unngå potensielle farer og uvaner ved spill er å være oppmerksom og interessert i hva barna driver med. Ha god oversikt over gaming-vanene til barna, så er det lettere å prate om hva som er greit på nett, lage regler og sette grenser. Gaming er kommet for å bli, og vi bør se fordelene ved det heller enn farene!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs