Møt våre personlige lærere

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

8/18/2020

En god lærer er en person som ikke bare sitter med sterk faglig kompetanse, men også med gode kommunikasjonsevner og som man kan se opp til og bli trygg på. Vi i Learnlink er opptatt av at elevene skal kunne identifisere seg med lærerne våre. Derfor har vi plukket ut dyktige og engasjerte studenter som selv befinner seg i en læringssituasjon. Vi tilbyr én-til-én undervisning på nett i et egenutviklet videoverktøy, og hjelper med alle fag på alle skoletrinn.

Våre lærere strekker seg langt for å gjøre undervisningen innholdsrik og interessant. De brenner for å gjøre en forskjell for elevene sine, og for å gjøre læring gøy igjen! Alle lærerne våre vil sette av tid til å bli ordentlig kjent med eleven for å finne ut av hvordan de på best mulig måte kan tilpasse undervisningen og følge opp elevens prosess.

Kvalitetssikrede undervisere

Portrett av personlig lærer Karoline Borgø
Karoline Borgø studerer grunnskolelærer og har en lidenskap for læring. Hos Learnlink underviser hun på mellomtrinnet.

Våre lærere er håndplukket på grunnlag av deres engasjement, planmessighet og faglige kompetanse. I Learnlink gir vi lærerne våre de beste vilkårene, vi jobber for at de skal trives og få muligheten til å vokse på et pedagogisk plan. Alle lærere går gjennom en rekrutteringsprosess og får tett oppfølging gjennom hele løpet. Med dette sikrer vi at elevene våre får trygge, engasjerte og tilpasningsdyktige lærere.

Av mange tusen søkere, ser vi at de beste kandidatene er de som er effektive når det kommer til å få det formelle på plass; en god søknad, profilbeskrivelse, politiattest og vitnemål. Vi har sett på sammenhengen mellom hvorvidt søkeren gir en god beskrivelse av egen kompetanse og kvaliteten på undervisningen. Ut i fra disse målingene velger vi ut de beste kandidatene for å bli personlige lærere. Alle lærere må ha karakter 5 eller 6 i faget de ønsker å undervise.

Det gjelder for oss å være løsningsorienterte! I tillegg er det viktig at vi klarer å forklare ting på en god og forståelig måte. - Karoline


Intervju og opplæring

Alle kandidatene må gjennom et intervju før de blir godkjent som personlige lærere. Her får de muligheten til å vise frem sine kommunikasjonsevner og faglige kompetanse. I tillegg får de gjøre refleksjoner rundt lærerrollen og hva som er viktig å legge vekt på i møte med barn og unge.

Vi gir lærerne våre god opplæring i verktøyet vårt, rammeverket for oppfølging og veiledning for undervisningen. De får også fordypningskurs som tar for seg hvordan man jobber med elever på ulike nivå og hvordan en skal tilpasse seg elevenes ulike forutsetninger for læring.

Max Hauge underviser i realfag hos Learnlink samtidig som han tar en bachelor i matematikk.

Tilgang på ressurser og oppfølging

Våre lærere har tilgang på de beste ressursene som finnes på nett! De får blant annet tilgang på undervisningsverktøy, lærebøker og oppgaver som kan tilpasses elevens nivå. Alle lærere følges tett opp av et rammeverk med rapportering og undervisningsplanlegging, derfor kan vi hele tiden måle om lærerne våre gjør en god jobb. Vi stiller også med tett oppfølging slik at lærerne får  støtte og råd hvis de møter på utfordringer.

Lærerfelleskap

Vi ønsker at alle våre lærere skal trives og vokse som individer. Derfor har vi laget et forum der de kan dele erfaringer og lære av hverandre. Våre Learnlink-forbilder er ressurssterke studenter med ulike styrker og erfaringer, dermed mener vi at vi styrker hele lærerstaben med et fellesskap der de kan gjøre hverandre gode. Vi jobber alltid mot det samme målet; å gjøre skolehverdagen til barn og unge enklere og senke frafall i skolen.

Det gir meg som lærer en skikkelig god følelse når noen har en aha-opplevelse i timen. Det forteller meg at jeg gjør noe riktig! - Max
Kris Gabriel er student ved NTNU og personlig lærer ved siden av studiene.


Personlige lærere fra hele landet

Det er viktig for oss at vi finner den beste læreren til hver enkelt elev, men den beste læreren bor ikke nødvendigvis i nærområdet ditt. Derfor møter vi elevene på en plattform de er komfortable med - på nett! Ved å møte elevene på nett senker vi terskelen for å starte med undervisning samtidig som vi åpner et univers av spennende digital læring.

Å flytte undervisningen til nett gir oss en større katalog med lærere å velge fra, slik at vi kan matche elever og lærere nøye og finne den underviseren som passer best til den enkelte elevs behov, utfordringer og interesser. Med mestringstro, mestring og motivasjon i fokus, jobber de personlige lærerne hardt for å gi elever gode opplevelser med læring!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs