Oscar blir fortere ferdig med leksene med Learnlink

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

1/16/2021

Før kunne leksene lett føre til frustrasjon for 6. klassingen Oscar, men etter noen måneder med nettundervisning har han fått struktur på leksene. Og med personlig lærer Jon-Emil er læring til og med litt gøy!

Godt med hjelp fra utenfor familien

De siste årene på barneskolen introduseres elevene for mye læring som de vil trenge videre. Gangetabellen må sitte godt og leseferdighetene bør være på et visst nivå. Samtidig må de unge elevene lære seg å jobbe oversiktlig og effektivt - egenskaper som ikke kommer av seg selv. I fjor vår kjente familien Ødegaard at de og sønnen Oscar hadde litt å tjene på å strukturere lekselesingen:

– Leksene ble gjort når vi hadde tid, enten det var mellom skole og trening eller etter trening. Da kunne det fort bli et skippertak, deler mamma Benedicte. Oscar går i 6. klasse og læringskravene fra skolen blir stadig større. Derfor har han leksehjelp med Learnlink to ganger i uken.

– Vi merket at skoen trykket i noen fag, spesielt i matte og engelsk. Vi følte at Oscar kunne trenge litt støtte og hjelp til å henge bedre med, og ta igjen litt læring. I en periode var han litt sint og lei seg i forbindelse med leksene, så vi tenkte at det kunne være fint å få hjelp fra noen utenfor familien. Vi ville se om det kunne fungere litt bedre for han, forteller Benedicte.

– Og det gjorde det, sier Oscar bekreftende. Learnlink matchet familien med personlig lærer Jon-Emil, som er 22 år gammel og studerer til å bli lektor i historie.

Ønsker du å være en motivator for barna dine? Her er våre beste tips til hvordan.

Fra to timer til 45 minutter med lekser

– Jeg synes leksehjelp er gøy! Jeg lærer ting fortere enn før, og jeg skjønner mer av oppgavene nå, forteller Oscar. Med én-til-én undervisning får han Jon-Emils fulle oppmerksomhet og ressurser.

Etter at de to guttene begynte å jobbe sammen har Oscar redusert tiden han bruker på lekser fra to timer til 45 minutter. Ved å effektivisere lekselesingen ble frustrasjonen rundt leksene borte, og familien fikk mer fritid.

– Learnlink har gitt oss bedre struktur - nå gjør vi leksene til faste tider og blir fort ferdig. I tillegg kan Jon-Emil lære bort på en annen måte enn oss foreldre. Han har noen triks som vi ikke har tenkt på å bruke, forteller Benedicte. Hun tror Oscar har godt av forutsigbarheten rundt leksene, og mor og sønn synes begge at innstillingen hans har forandret seg.

En felles fotballinteresse

Selv om første time med Jon-Emil var litt uvant, skjønte Oscar fort at han var en hyggelig person som man kunne lære litt av:

– Jon-Emil tok seg tid til å spørre om interessene til Oscar og hva han gjør på fritiden, men også hva han synes om de ulike fagene han har. Når vi fant ut at Jon-Emil, som Oscar, er glad i fotball ble det en "icebreaker" som satt i gang flere samtaler mellom de to, forteller Benedicte. Hun synes de to er en god match og ser likheter i guttene.

At de personlige lærerne er relaterbare og finner felles grunnlag med elevene sine er viktig for et godt samarbeid. Derfor gjør Learnlink en innsats for å finne akkurat den læreren vi tror passer best til elevens behov. Og siden timene skjer over nettet spiller det ingen rolle hvor i landet man er fra - mens Oscar sitter hjemme i Drammen kobler Jon-Emil seg på fra Trondheim!

Våre lærere er eksperter på mestringsfølelse! Les mer om hvem de er her.

Tør å si ifra når ting er vanskelig

Oscar synes det er en fordel at de bare er to i nettundervisningen. Det er en annerledes læringssituasjon enn den han møter på skolen, der han synes terskelen er litt høyere for å be om hjelp.

– De er 20 elever i én klasse, og læreren rekker ikke å jobbe dedikert med hver enkelt elev. På skolen går Oscar gjerne videre etter oppgaver han ikke forstår uten å spørre om hjelp, men med Jon-Emil er det lettere å si ifra når ting er vanskelig, forklarer Benedicte.

Nettundervisningen har verdi for familien, og Benedicte ser at Oscar arbeider på en annen måte enn før:

– Oscar er blitt mer effektiv og mindre lei. Målet er at læring over tid kan bli noe lystbetont for han!

For meg er nettundervisningen en liten gavepakke i hverdagen. Det tar bort frustrasjonen rundt leksene og gir oss forutsigbarhet.

Første mål er nådd

Familien har nå fått på plass en god rutine rundt leksene, men fortsetter med nettundervisningen for å opprettholde arbeidet Oscar og Jon-Emil har gjort sammen:

– For oss var første mål å skape struktur og å forbedre tempoet på leksene, og det har vi klart! Nå jobber vi for å øke kunnskapen til Oscar i matte og engelsk til det nivået som kreves av han fremover. Vi vil vedlikeholde læringen slik at han er rustet for det som kommer, forteller Benedicte.

Det er tydelig at Oscar setter pris på timene med Jon-Emil, men det gjør foreldrene hans også:

– For meg er nettundervisningen en liten gavepakke i hverdagen. Det tar bort frustrasjonen rundt leksene og gir oss forutsigbarhet, sier Benedicte. I en travel hverdag fylt opp med skole, trening og lekser setter de pris på å ha en personlig lærer som er med og drar noe av lasset.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs