Overgangen til ungdomsskolen

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

9/17/2020

Når barna begynner på ungdomsskolen venter nye rutiner og faglige utfordringer. Det er også en tid der barna kan og bør ta mer ansvar for organiseringen av hverdagen sin, men det kan være skummelt å slippe dem til. Johanne er personlig lærer og råder foreldre til å stole på barna og ikke være redd for å se dem feile!

Ønsker dere undervisning med en av våre lærere? Vi har hjulpet over 500 familier i Norge. Les mer om hvordan her.

Bruker ulike læringsmetoder for hver elev

Johanne er 23 år gammel og jobber som personlig lærer hos Learnlink, der hun underviser elever på barneskolen. Nå forbereder hun seg til å begynne med studier i kommunikasjon ved University of Warwick i Storbritannia, og ettersom undervisningen skjer over nett kan hun ta med seg jobben hvor som helst i verden.

Det er så hyggelig å være personlig lærer. Både å undervise og å prate og bli kjent med elevene mine er veldig gøy, og jeg lærer mye av dem også.

learnlink-leksehjelp-barneskolen
Johanne er personlig lærer og gjør seg klar for studier i Storbritannia!

Når man underviser unge elever som Johanne gjør er det viktig at undervisningen ikke blir for tung. Johanne bruker derfor god tid på å prate om ting elevene er interesserte i:

– De forteller meg først litt om hva de har gjort i det siste og om det har skjedd noe spennende. På den måten hopper vi ikke rett inn noe vanskelig eller kjedelig. Så spør jeg dem om hva de har lært på skolen i det siste og om hva de synes er gøy og utfordrende.

God kartlegging og å finne ut av hva barna selv synes om det de skal lære legger et viktig grunnlag for undervisningen Johanne skal gi. Da er hun avhengig av at de samarbeider og er på samme lag.

– Jeg spør hele tiden hva de synes om oppgavene vi holder på med. Synes du dette er gøy? Synes du det var vanskelig eller kjedelig? Det er viktig at jeg ikke lærer bort på måter de ikke liker eller forstår, så jeg forsøker hele tiden å finne ut av hvordan de lærer best. Vi må ha en kommunikasjon gående hele tiden, forklarer Johanne.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Krever nye rutiner

Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan oppleves brå for mange. Det settes krav til at barna skal kunne organisere på egenhånd i større grad, og de står ovenfor nye faglig utfordringer som kan bli overveldende. Om det er vanskelig for foreldre å hjelpe med det faglige kan de gi god støtte med organiseringen. For barna har stor fordel av å bli gode på å organisere og planlegge fra ung alder.

– Det er viktig å skape en rutine når barna begynner på ungdomsskolen, helst så tidlig som mulig slik at de nye inntrykkene ikke forblir nye så lenge. Nøkkelen for å få det til å fungere godt er å la barna være med på denne planleggingen. Spør dere selv: hvordan skal rutinen se ut? Hvor mye tid skal vi sette av til lekser? Kom frem til disse svarene sammen og la barna dele ansvaret for sin egen hverdag, sier Johanne. Å gi barna ansvarsfølelse er nemlig med på å gi dem motivasjon, forklarer hun.

Max jobber for å skape engasjement for realfag for sine elever. Les om hans metode!

Stol på barnas evne til å ta ansvar

Å legge en plan sammen med barna er hyggelig, men det kan være vanskelig å ha tillit til at de tar ansvaret de blir gitt, og at ting blir gjort. Men Johanne oppfordrer til å stole på barna:

– Det vil være viktig å ha en åpen dialog med barna hele veien og virkelig la dem kjenne at de har et ansvar for organiseringen. Samtidig må man ikke legge alt på barna, det skal være et samarbeid. Hør deres ønsker og kom frem til den beste, mest praktiske løsningen.

Dette er også en tid for å kvitte seg med uvaner og stramme opp rutinene. Noen elever er raske til å prokrastinere, og trenger å rette opp i dette før det blir et problem som går utover karakterene.

– Å ha et fast arbeidsområde kan gjøre mye for mange. Et område som er fritt for distraksjoner og fristelser gir bedre læring. Legg vekk telefonen, slå av lyden på tv-en.

La barna feile og lære av det

Når det gjelder de faglige utfordringene ungdomsskolen byr på kan foreldre noen ganger føle at de kommer til kort. Johanne ber dem senke skuldrene og tro på at hjelpen de gir er nyttig. Som personlig lærer er det hennes jobb å styrke elevenes faglige kompetanse og være en motivator, men foreldre har også mye å bidra med her, selv om det kanskje ikke alltid føles sånn.

– Veldig mange elever opplever at overgangen til ungdomsskolen er litt skummel og litt vanskelig, så det er en helt vanlig bekymring. Mange opplever plutselig at de gjør litt flere feil i timene eller med leksene enn før, og det kan nok virke litt skremmende på foreldre også. Men en viktig del av det å gå på ungdomsskolen er å feile for så å lære av det. Og mange av feilene vi gjør når vi skal lære noe nytt beviser bare kunnskap vi allerede har, når vi senere ser mønsteret og løser oppgaven. Foreldre bør være flinke til å rose prøving og feiling, og påpeke kunnskap barna viser i lekselesingen, selv om det ikke var riktig i akkurat denne oppgaven. Da bygger man selvtillit hos barna, avslutter Johanne oppmuntrende.

Book deres første time med én-til-én undervisning i dag!