Programmering på barneskolen

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

7/8/2020

I høst kommer nye læreplaner for grunnskolen og videregående, og allerede fra 5. klasse skal elevene lære seg koding i matematikk. Noen skoler har allerede hatt pilotprosjekt med programmering i undervisningen, men nå skal altså alle elever få en innføring i det.

Elevene skal bli gode problemløsere og kunne bedre oppdage sammenhenger mellom matematikk og andre fag. Programmering kan være et nyttig verktøy når barn skal utforske problemer og kan gi dem en dypere matematisk forståelse. Dette betyr at barna vil få lekser i programmering, og det kan bli krevende for foreldre å gi leksehjelp. Ekspert på barns læring av koding Urte Sniaukstaite gir innblikk i hvordan høsten kan komme til å se ut.

Hvorfor bør barn lære seg å kode?​

Mens koding er hverdagskost i IT-verden og snart for barn i skolen er det fremmed for en del foreldre. Koding eller programmering er et språk som dataen forstår og som vi kan bruke for å få den til å utføre enkle og kompliserte oppgaver. Urte ser på koding som et mindset, som det er viktig at flere lærer.

- Det innebærer logisk tenking, hvordan skalere de store problemene til mindre biter. Koding er et verktøy som kommer til å være enda viktigere i fremtiden, når elevene blir unge voksne. I dag er det et stort skille når det kommer til hvem som kan koding i at det er langt flere menn som lærer seg programmering enn kvinner. Og det er med på å bestemme hvem som bygger verden. Mange bedrifter fungerer digitalt, og man må kunne koding for å være med å bygge videre. Ikke alle barn som lærer seg koding skal bli gode utviklere, men ved å introdusere barn for det åpnes mange muligheter! Derfor bør det være kunnskap som er tilgjengelig for alle, sier Urte.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs
Portrett av Urte Sniaukstaite

Urte Sniaukstaite er Produktsjef i Learnlink, som arrangerer kodekurs for barn og unge og jobber for å tenne kode-gnisten! Hun sitter på mye innsikt om barns læring av koding. Vi spurte om hennes tanker om de nye læreplanene.

Leksehjelpen blir mer krevende​

Læreplanene er klare, men det er første gang det blir gitt undervisning i koding på denne skalaen i norske skoler. Udir skriver at det krever at mattelærere får etter- og/ videreutdanning og at de har tro på verdien av algoritmisk tenking og programmering. Men skal barna virkelig lære seg koding krever det en jobb fra foreldrene også. De må vise interesse, lese seg opp og gi leksehjelp. Urte tror det kan bli en prøvelse for flere i starten:

- Det kan bli vanskelig hvis foreldrene ikke er klare for de nye læreplanene til høsten og ikke helt vet hva det vil innebære. Jeg tror det samme gjelder for flere lærere også. De må derfor bruke de ressursene som finnes på nett og utnytte de som er eksperter på leksehjelp og koding. Gode tips for leksehjelp kan være å sitte i et rolig og stille rom med barnet, og gjerne samle flere elever i grupper slik at de kan hjelpe hverandre. Det skaper samhold og og en kultur for å hjelpe hverandre og “gi det videre”!

Mange av Learnlinks personlige lærere har allerede erfaring med koding fra relevante studier, og er klare for å gi leksehjelp i skoleåret som kommer. For at barna skal tilegne seg denne evnen som spås å være viktig i fremtiden er det viktig at de motiveres til å prøve seg frem med programmering, både av lærere og hjemmefra. Trenger dere hjelp med matten til høsten? Prøv en uforpliktende time med en personlig lærer!