Lisa slet med matte: knekte koden med personlig lærer

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

7/13/2020

Da matten ble vanskelig for Lisa (11) ble hun tatt ut av undervisningen, og motivasjonen sank til bånn. Faget var knotete, men å finne læreglede på egenhånd var den store utfordringen. Mamma Victoria Brandvold bestemte seg for å søke hjelp utenfra, og skaffet en personlig lærer til datteren. Slik klarte de å snu situasjonen rundt og gi Lisa selvtillit og nysgjerrighet for faget!

Mor strevde med leksehjelpen

– Da jeg skulle prøve å hjelpe henne med leksene, gikk det bare i vranglås. Da jeg skulle forklare med de regnemetodene jeg lærte på skolen, gjorde jeg det bare verre, forteller Victoria. Lisa er enig i at det bare ble vanskeligere når mamma skulle hjelpe til.

Etterhvert ble Lisa tatt ut av undervisningen for å få ekstra oppfølging, men det ga ikke resultater og endte med å gå utover motivasjonen.

Både Lisa og mamma Victoria kjente på frustrasjonen, og tok saken i egne hender. De kom i kontakt med Learnlink og fant en personlig lærer som kunne lage et skreddersydd undervisningsopplegg i matte. Learnlinks lærere jobber med elever på både grunnskolen og videregående, og møter mange som sliter med å finne motivasjon. Dermed var personlig lærer Tellef godt forberedt på hva han hadde å jobbe med når han møtte Lisa til første time.

Lisa og mamma Victoria sitter foran PC-skjermen og snakker med Tellef i andre enden.
Lisa logger på Learnlink hver uke for å jobbe med Tellef.
Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Nettundervisning passer inn i familiehverdagen

Hver uke møtes Tellef og Lisa på nett for å regne matte og gjøre lekser sammen. Lisa forteller gjerne en vits før de starter, og får en digital high-five før de logger seg av. Med nettundervisning kan personlig lærer bo i en helt annen by enn eleven, og dermed kan Learnlink velge den læreren som passer aller best til hver elev. I tillegg er det praktisk i en hektisk familiehverdag.

– I begynnelsen var jeg med da hun logget seg på, men etter hvert fant jeg ut at hun jobbet bedre uten meg til stede. I etterkant av timene får jeg rapporter som viser hva de har jobbet med, hvor motivert hun er, og hva hun trenger å jobbe videre med, sier mor Victoria, som hver uke sender over Lisas ukeplan til Tellef.

– Vi er faglig oppdaterte og samtidig unge nok til å forstå elevenes behov og utfordringer. Vi ønsker å være gode forbilder som hjelper med mestringsfølelse og motivasjon. At vi kan gjøre dette på nett gir oss mulighet til å nå barn og ungdom der de er, sier Tellef, som i tillegg til å være underviser også er en av gründerne bak Learnlink.

Lisa ser på en PC-skjerm der hun har en videosamtale med Tellef.
Learnlink bruker en kombinasjon av video og tavle, der lærer og elev kan løse oppgaver og jobbe sammen.

En lærer å identifisere seg med

Alle foreldre ønsker å hjelpe barna sine, men med en skole i stadig endring og barn med ulike behov kan det være til stor hjelp å få inn en tredjeperson. Tellef tror nettundervisning kan være et viktig verktøy for umotiverte elever:

– Jeg mener det er mange foreldre som er flinke til å hjelpe barna sine, men så er det jo også utrolig mye man skal lære av sine foreldre. Faren min er lærer og har lært meg mye, men når vi skulle gjøre matte, ble det klinsj. Det er mer motiverende å lære fra en man identifiserer seg med! Derfor er det utrolig viktig for oss å finne den riktige personlige læreren for hver elev. Vi kartlegger interesser og personlighetstype før vi velger ut kandidaten vi mener passer best. Om man av en eller annen grunn vil bytte lærer fordi man ikke fant tonen, er det helt greit.

Når motivasjonen kommer tilbake faller også det faglige på plass. Ved å stadig jobbe med motivasjon og læreglede har Lisa fått tilbake fotfestet i matematikken, og kjenner nå på den viktige mestringsfølelsen:

– Matten er blitt mye lettere, forteller Lisa. Det gleder mamma Victoria seg over.