Studenter hjelper elever med leksene

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

7/16/2020

Mange av Learnlinks personlige lærere er studenter som for ikke mange år siden var skoleelever selv. Emma er en av disse og opplever at elevene hennes lett kan relatere seg til henne. Da er det også enklere å være en motivator.

Våre personlige lærere er klare for å hjelpe i alle fag. Book en gratis kartleggingstime her.

Motivasjon i fokus

Hos Learnlink jobber det flere hundre engasjerte undervisere, som gir leksehjelp i fag på både grunnskolen og i videregående skole. Når du får en personlig lærer er sannsynligheten ganske stor for at dette er en student som for ikke så veldig mange år siden var skoleelev selv. En av disse er Emma Erikstad Rutherfurd som til vanlig studerer industriell design på NTNU i Trondheim, og som siden januar har undervist i blant annet matematikk, naturfag og samfunnsfag. Som personlig lærer hjelper Emma elever med å blant annet styrke karakterer og få tilbake læregleden, og da er motivasjon en viktig faktor, forteller hun.

– Jobben jeg gjør er viktig for eleven, men det gir også meg ganske mye. Jeg lærer mye om mennesker og om formidling, og jeg ser at det er minst like viktig som det faglige når man lærer bort, forteller Emma.

Gjennom nettundervisningen møter Emma ukentlig elever med ulike utfordringer, både faglige og når det gjelder motivasjon. Som personlig lærer har hun fått erfare at alle lærer på forskjellige måter, og hun er derfor blitt opptatt av å utforske kombinasjoner av ulike læringsmetoder for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

– Jeg forsøker å finne ut av hva de synes er vanskelig og jobber målrettet for å få til det de ikke klarer. Jeg kombinerer gjennomgang av stoff med å stille spørsmål, repetisjon og at vi lager oppgaver eller sammendrag sammen. Jeg prøver å gi dem både muntlige og skriftlige oppgaver og bruker tavleundervisning mye, forklarer Emma.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs
Portrett av personlig lærer Emma
Emma bor i Trondheim der hun studerer på fulltid.

Undervisningen må tilpasses eleven

Emma peker på motivasjon som en viktig faktor for å lykkes med skolen. Mens noen elever finner motivasjon i seg selv trenger andre litt mer drahjelp. For dem mener Emma det er viktig å prøve å være noe annet enn en lærer.

– Det kan være viktig og effektivt å bruke litt tid på å prate om ting de er interesserte i og prøve å knytte dette opp mot noe faglig. Da får du gjerne mer ut av tiden du bruker på undervisningen. Når elever som er vant til å ikke få til ting faktisk skjønner noe eller opplever mestring ser man fort at motivasjonen kommer. Da blir jeg veldig glad på deres vegne, fortsetter Emma.

Dette er noe av det hun opplever som mest givende, og som den beste delen med å være personlig lærer i Learnlink!

Forstår foreldres utfordringer

Mange foreldre synes det er vanskelig å skulle møte barnas problemer med motivasjon. Emma anerkjenner dette, og påpeker at dette tross alt er veldig individuelt.

– Jeg ville rådet dem til å oppfordre til å jobbe uten å være altfor masete. Foreldre med yngre elever kan godt være litt strenge uten at det gjør noe. Eldre elever må ta ansvar selv, men litt velment motivasjon hjemmefra kan komme godt med, sier hun.

Det kan være enklere for elever å ta imot hjelp fra en tredjeperson enn fra foreldrene. En ung student kan ofte relatere seg til elevene, da det ikke er lenge siden de selv gikk på skolen og måtte komme seg gjennom faglige utfordringer og knekk i motivasjonen, som alle kjenner på til tider. Mange familier opplever at det blir mindre krangling når det er en utenfra som hjelper med leksene, og personlig lærer blir noen elevene kan se opp til.

Emma synes det er hyggelig å kunne være et forbilde for elevene sine, og å se utviklingen deres:

– Å undervise skoleelever har åpnet øynene mine for at barn lærer veldig forskjellig, og at ikke alle tar ting like lett. Det er spennende å skulle forklare ting på nye måter, og det er absolutt greit å trenge å få noe forklart flere ganger. Det er en veldig interessant og givende jobb!