Møt våre PROs

Lær av en som brenner for faget

Vi vet at det å møte riktig instruktør er viktig for at det skal være gøy å gå på kodekurs og for at læring skal kunne skje. Derfor har vi rekruttert de beste universitetsstudentene i Norge, som i tillegg til omfattende kodekunnskap har et brennende ønske om å inspirere barn og unge. Barn ser opp til disse kule, omsorgsfulle studentene fordi de snakker deres språk og forstår deres interesser. Lærerne våre er rett og slett så kule at barna døpte de om PROs - proffe på engelsk.

Å formidle kunnskap krever ikke bare sterk faglig kompetanse, men også gode kommunikasjonsevner og menneskelige egenskaper. Dette er i fokus når vi ansetter PROs, og vi vektlegger refleksjon rundt rollen og hvordan møte barn og unge på en god måte. Vi opplever at det er verdifullt at PROsene våre selv er i en læringssituasjon som studenter og kjenner til frustrasjonene og gledesrusen det medbringer.

Jennifer Vo

Studerer sivilingeniør ved NTNU
Det beste med å være PRO er å hjelpe barn med å oppleve mestringsfølelse. At det skjer innenfor et teknologisk og fremtidsrettet felt er en stor bonus! Det er en utrolig givende jobb som jeg stadig lærer meg nye ting av. Alle barn lærer forskjellig og det er min jobb å finne metoder som gjør koding spennende for dem.

Grunding kvalitetssikring fra start til slutt

En PRO velges ut på grunn av deres engasjement, kommunikasjonsevner, planmessighet og faglige kompetanse. Alle PROs går gjennom en streng rekrutteringsprosess og får tett oppfølging gjennom hele løpet. Med dette sikrer vi at elevene våre får trygge, engasjerte og tilpasningsdyktige forbilder. For å sikre at vi tiltrekker oss de alle dyktigste kandidatene jobber vi hele tiden for at de skal trives, ha svært gode vilkår og har muligheten til å utvikle seg selv sammen med teamet sitt.

Marcus Mørch-Jensen

Studerer økonomi på NHH
Jeg er PRO fordi jeg vil være med på å gjøre en forskjell for barn. Jeg elsker å lære bort og å gjøre kompliserte konsepter forståelige for alle. Derfor er det er viktig for meg å være tålmodig og tilgjengelig for teamet mitt. Dette er den desidert kuleste måten å lære koding på!

1. Søknad

Av mange tusen søkere, ser vi at de beste kandidatene er de som er effektive når det kommer til å få det formelle på plass; en god søknad, profilbeskrivelse, politiattest og vitnemål. Vi har sett på sammenhengen mellom hvorvidt søkeren gir en god beskrivelse av egen kompetanse og kvaliteten på undervisningen. Ut i fra disse målingene velger vi ut de beste kandidatene for å bli Pros.

2. Intervju

Alle kandidatene må gjennom intervjuer før de blir godkjent som Pros. Her får de muligheten til å vise frem sine kommunikasjonsevner og faglige kompetanse. Alle kandidater får gjøre refleksjoner rundt rollen og hva som er viktig å legge vekt på i møte med barn og unge.

3. Opplæring

Alle Pros får opplæring i verktøyet, rammeverket for oppfølging og veiledning for undervisningen. Alle Pros må gå gjennom tre kurs; undervisning på nett, pedagogikk og guide til første elev. Etter dette starter fordypningskurs som tar for seg hvordan man jobber med elever på ulike nivå og hvordan en skal tilpasse seg elevenes ulike forutsetninger for læring.

4. Ressurser og oppfølging

Learnlink-Pros har tilgang på de beste læringsressursene som er. De får blant annet tilgang på undervisningsverktøy i matte, lærebøker og oppgaver som kan tilpasses elevens nivå. Alle Pros følges tett opp av et rammeverk med rapportering og undervisningsplanlegging, derfor kan vi hele tiden følge opp tett. Vi stiller også med et støtteapparat som gir støtte og råd hvis de møter på utfordringer.

5. Fellesskap

Vi ønsker at alle Pros skal trives og vokse som individer. Derfor har vi laget et forum for å dele erfaringer og lære av hverandre. Pros er ressurssterke studenter med ulike styrker og erfaringer, dermed mener vi at vi styrker alle ved å skapet et fellesskap der de sammen kan gjøre hverandre gode. Alle jobber sammen om målet til Learnlink; ågjøre skolehverdagen til barn og unge enklere og senke frafall i skolen.

PRO Max Lunde Hauge

Max Lunde Hauge

Studerer matematikk på NTNU
Det kuleste med å lære bort koding er at alle finner sin unike måte å skrive kode på. Jeg digger å spille sammen med teamet mitt, og synes det er viktig at læringen er gøy. For med en gang barna synes noe er gøy og føler mestring over det de gjør, så blir det mye enklere å lære mer! Det viktigste jeg lærer bort er lysten til å utforske og lære mer på egen hånd.