Møt våre lærere og forbilder

Møt våre personlige lærere

En god lærer er en person som ikke bare sitter med sterk faglig kompetanse, men en person med gode kommunikasjonsevner som man kan se opp til og bli trygg på. Vi i Learnlink er opptatt av at elevene skal kunne identifisere seg med lærerne våre, derfor har vi plukket ut dyktige og engasjerte studenter som selv befinner seg i en læringssituasjon.

Trykk her for å lese mer om vår metode!

Marte Frøyhaug

Personlig lærer Marte studerer pedagogikk ved NTNU

Studerer pedagogikk ved NTNU

Det aller morsomste er å se fremgang hos eleven, og jeg liker å undervise via Learnlink fordi plattformen hjelper elevene å forklare hvordan de tenker.

Magnus Moe Heide

Studerer informatikk i Tyskland

Det handler mye om å finne en god og riktig studieteknikk, men også om hvordan man lærer det. Alle har ulike måter å lære på, men studier viser at man lærer mest av å gjøre ting selv.

Max Lunde Hauge

Studerer matematikk på NTNU

Det gir meg som lærer en skikkelig god følelse når noen har en aha-opplevelse i timen. Det forteller meg at jeg gjør noe riktig! Forhåpentligvis vil jobben jeg gjør og biten av læring jeg gir ha innvirking på elev i fremtiden også.

Lurer du på om Learnlink passer for din familie? Vi slår gjerne av en prat!

Book en uforpliktende samtale med en av våre veiledere her!
Lær mer om vår metode

Hvordan vi kvalitetssikrer våre lærere:

Våre lærere er håndplukket på grunnlag av deres engasjement, planmessighet og faglige kompetanse. I Learnlink gir vi lærerne våre de beste vilkårene, vi jobber for at de skal trives og få muligheten til å vokse på et pedagogisk plan. Alle lærere går gjennom en rekrutteringsprosess og får tett oppfølging gjennom hele løpet. Med dette sikrer vi at elevene våre får trygge, engasjerte og tilpasningsdyktige lærere.

1. Søknad

Av mange tusen søkere, ser vi at de beste kandidatene er de som er effektive når det kommer til å få det formelle på plass; en god søknad, profilbeskrivelse, politiattest og vitnemål. Vi har sett på sammenhengen mellom hvorvidt søkeren gir en god beskrivelse av egen kompetanse og kvaliteten på undervisningen. Ut i fra disse målingene velger vi ut de beste kandidatene for å bli personlige lærere. (Alle lærere må ha karakter 5 eller 6 i faget de ønsker å undervise.)

2. Intervju

Alle kandidatene må gjennom et intervju før de blir godkjent som personlige lærere. Her får de muligheten til å vise frem sine kommunikasjonsevner og faglige kompetanse. Alle kandidater får gjøre refleksjoner rundt lærerrollen og hva som er viktig å legge vekt på i møte med barn og unge.

3. Opplæring

Alle lærere får opplæring i verktøyet, rammeverket for oppfølging og veiledning for undervisningen. Alle lærere må gå gjennom tre kurs; undervisning på nett, pedagogikk og guide til første elev. Lærerne får også fordypningskurs som tar for seg hvordan man jobber med elever på ulike nivå og hvordan en skal tilpasse seg elevenes ulike forutsetninger for læring.

4. Tilgang på ressurser og oppfølging

Våre lærere har tilgang på de beste ressursene som finnes på nett. De får blant annet tilgang på undervisningsverktøy i matte, lærebøker og oppgaver som kan tilpasses elevens nivå. Alle lærere følges tett opp av et rammeverk med rapportering og undervisningsplanlegging, derfor kan vi hele tiden måle om lærerne våre gjør en god jobb. Vi stiller også med tett oppfølging slik at lærerne får støtte og råd hvis de møter på utfordringer.

5. Lærerfelleskap

Vi ønsker at alle våre lærere skal trives og vokse som individer. Derfor har vi laget et forum der lærere kan dele erfaringer og lære av hverandre. Våre lærere er ressurssterke studenter med ulike styrker og erfaringer, dermed mener vi at vi styrker hele lærerskaren ved å skapet et fellesskap der de sammen kan gjøre hverandre gode. Det er viktig for oss og lærerne å bygge opp et fellesskap der vi sammen jobber mot det samme målet; gjøre skolehverdagen til barn og unge enklere og senke frafall i skolen.

Kom i gang nå!