Inspirerende, engasjerende og dyktige

Møt våre Pros

Lærere? Vi kaller det å være Pro

Å formidle kunnskap krever ikke bare sterk faglig kompetanse, men gode kommunikasjonsevner og menneskelige egenskaper. Barna trenger noen å se opp til og bli trygg på. Vi i Learnlink er opptatt av at elevene skal kunne identifisere seg med de de lærer av, og derfor har vi plukket ut dyktige og engasjerte studenter som selv befinner seg i en læringssituasjon.

Personlig lærer Marte studerer pedagogikk ved NTNU
Marte Frøyhaug

Studerer pedagogikk ved NTNU

Det aller morsomste er å se fremgang hos eleven, og jeg liker å undervise via Learnlink fordi plattformen hjelper elevene å forklare hvordan de tenker.
Magnus Moe Heide

Studerer informatikk i Tyskland

Det handler mye om å finne en god og riktig studieteknikk, men også om hvordan man lærer det. Alle har ulike måter å lære på, men studier viser at man lærer mest av å gjøre ting selv.
Max Lunde Hauge

Studerer matematikk på NTNU

Det gir meg som lærer en skikkelig god følelse når noen har en aha-opplevelse i timen. Det forteller meg at jeg gjør noe riktig! Forhåpentligvis vil jobben jeg gjør og biten av læring jeg gir ha innvirking på elev i fremtiden også.
Lurer du på om Learnlink passer for din familie? Vi slår gjerne av en prat!
Prat med en veileder

Grunding kvalitetssikring fra start til slutt

En Pro velges ut på grunn av engasjement, kommunikasjonsevner, planmessighet og faglige kompetanse. Alle Pros går gjennom en streng rekrutteringsprosess og får tett oppfølging gjennom hele løpet. Med dette sikrer vi at elevene våre får trygge, engasjerte og tilpasningsdyktige forbilder. For å sikre at vi tiltrekker oss de alle dyktigste kandidatene  jobber vi hele tiden for at de skal trives, ha svært gode vilkår og har muligheten til å utvikle seg selv sammen med elevene sine.

1. Søknad

Av mange tusen søkere, ser vi at de beste kandidatene er de som er effektive når det kommer til å få det formelle på plass; en god søknad, profilbeskrivelse, politiattest og vitnemål. Vi har sett på sammenhengen mellom hvorvidt søkeren gir en god beskrivelse av egen kompetanse og kvaliteten på undervisningen. Ut i fra disse målingene velger vi ut de beste kandidatene for å bli Pros.

2. Intervju

Alle kandidatene må gjennom intervjuer før de blir godkjent som Pros. Her får de muligheten til å vise frem sine kommunikasjonsevner og faglige kompetanse. Alle kandidater får gjøre refleksjoner rundt rollen og hva som er viktig å legge vekt på i møte med barn og unge.

3. Opplæring

Alle Pros får opplæring i verktøyet, rammeverket for oppfølging og veiledning for undervisningen. Alle Pros må gå gjennom tre kurs; undervisning på nett, pedagogikk og guide til første elev. Etter dette starter fordypningskurs som tar for seg hvordan man jobber med elever på ulike nivå og hvordan en skal tilpasse seg elevenes ulike forutsetninger for læring.

4. Ressurser og oppfølging

Learnlink-Pros har tilgang på de beste læringsressursene som er. De får blant annet tilgang på undervisningsverktøy i matte, lærebøker og oppgaver som kan tilpasses elevens nivå. Alle Pros følges tett opp av et rammeverk med rapportering og undervisningsplanlegging, derfor kan vi hele tiden følge opp tett. Vi stiller også med et støtteapparat som gir støtte og råd hvis de møter på utfordringer.

5. Fellesskap

Vi ønsker at alle Pros skal trives og vokse som individer. Derfor har vi laget et forum for å dele erfaringer og lære av hverandre. Pros er ressurssterke studenter med ulike styrker og erfaringer, dermed mener vi at vi styrker alle ved å skapet et fellesskap der de sammen kan gjøre hverandre gode. Alle jobber sammen om målet til Learnlink; ågjøre skolehverdagen til barn og unge enklere og senke frafall i skolen.

Utforsk 1-til-1 temaer