5 gode grunner til å prøve leksehjelp

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

7/20/2020

Lekser er viktig trening som skoleelever må gjennom for å bli gode i fagene. Å repetere masse og å jobbe med stoff til det sitter ordentlig er helt essensielt, men det kan fort bli frustrerende og slitsomt om barna ikke får til leksene på egenhånd. De fleste elever trenger litt hjelp på veien i blant, men det er en stor oppgave for foreldre å ta på seg, og de kan naturligvis ofte ikke gi like god hjelp som lærerne på skolen.

For mange familier har løsningen vært å skaffe hjelp utenfra, og finne noen som kan gi ekstra oppfølging og leksehjelp til barna. En-til-en-undervisning har mange fordeler og kan være en stor lettelse for hele familien, spesielt eleven som får kjenne at de henger godt med. Her er fem gode grunner til å prøve leksehjelp!

Lærerne er faglig oppdaterte

Det har blitt gjort mange endringer i læreverket de siste 20-30 årene, og det er få foreldre som klarer å holde seg stadig og fullstendig oppdatert på nye regnemåter og lærestoff. Men våre personlige lærere gikk selv på skolen for bare få år siden, og mesteparten studerer fremdeles. Dermed er de mer oppdaterte på det faglige og vet hvor de finner de beste ressursene å bruke i leksehjelpen.

Tilpasset undervisning gir gode resultater

Veldig mange elever trenger eller kunne hatt godt utbytte av ekstra oppfølging, men det er vanskelig for å skolene å gi et slikt tilbud til hver enkelt elev. Barn har ulike behov og lærer på ulike måter og får mye ut av et tilpasset, skreddersydd undervisningsopplegg. Med en personlig lærer er alt fokus på den enkelte elev, og de har god tid til å jobbe med akkurat det barnet ditt trenger. Tilpasset undervisning er heller ikke bare for de som holder på å falle bak, men også de som trenger flere utfordringer i skolen. For å holde på motivasjonen trenger elever å kjenne mestringsfølelse ofte!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Barna dine møter gode forbilder

De fleste personlige lærerne våre er studenter på de ulike universitetene rundt om i landet, og noen studerer til og med i utlandet. Tenk så spennende å ha spansk undervisning med en norsk student i Barcelona! I valg av lærer vektlegger vi kjemi og felles interesser, og prøver å finne en person som barnet ditt kan relatere seg i, eller som har erfaring med å løse den typen utfordringer dere har. Det er ofte litt kulere å få leksehjelp av en ung og tålmodig lærer enn av mor og far.

Slik tar du praten om leksehjelp med barna.

Få et forsprang

Med en personlig lærer bestemmer dere selv når skolen er åpen. Det er lurt å bruke litt av sommerferien og juleferien på å komme helt á jour, både på starten og slutten av et semester. Om man aldri henger etter, kan man begynne å se fremover. Å ha et lite forsprang i form av å ha oversikt over læreplanen, eller å titte på neste kapittel tidlig kan gi en trygghetsfølelse og ikke minst mestringsfølelse. I samarbeid med en personlig lærer er man aldri alene om nytt stoff.

Slipp unødvendig krangling om lekser

Mange av familiene vi har hjulpet forteller om at forsøkene de har gjort på å gi barna leksehjelp på egenhånd har ført til frustrasjon og krangling hjemme. Det kan lett bli dårlig stemning når stoffet er vanskelig for både barn og foreldre, eller når foreldre ikke har redskapene får å lære bort på den måten barna trenger. Derfor kan det være en stor fordel å få inn en tredjeperson utenfra med erfaring og en ny innstilling. Det er lettere for barna å forholde seg til, og frigjør energi hos foreldre slik at de heller kan være viktige støttespillere!