Gi skjermene riktig rolle i familiehverdagen

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

11/24/2020

Med gode rammer rundt skjermtid skaper dere sunne rutiner for barna og for dere selv. Ikke la skjermen ta over familietiden eller lekselesingen, men la barna få kose seg i feriene!

La barna lære noe nyttig mens de gamer! Les om våre kodekurs for spillglade barn.

Hvor mye skjermtid skal barna få?

Skjerm, spill og internett har fått en sentral del av hverdagen til både voksne og unge, på godt og vondt. Digitale hjelpemidler kan være svært nyttige, og kan åpne for å lære nye ferdigheter og utvikle vennskap. 91% av av de mellom 9 og 16 år har en smarttelefon, og med det følger et ansvar hos foreldrene. For skjermtid er ikke bare positivt, men kan også gjøre en sliten og usosial i overdrevne mengder. Hvor mye skjermtid barna får varierer stort fra familie til familie, og er en avgjørelse foreldre selv må ta. Uansett hvor lenge man tenker at barna og ungdommen skal få være på nett, er det anbefalt at foreldre følger med på hvilke sider de bruker og hvordan de bruker dem.

En måte å sette grenser for skjermbruken er å velge ut noen tider eller perioder der man legger vekk mobil og PC, og fokuserer på noe annet. Her er våre tips til når skjermen bør vike unna.

La middagen være familietid

Mange sitter og scroller på mobilen eller benker seg foran tv'n under middagen for å koble av etter en lang arbeidsdag på jobb eller skole. Selv om det kan være fristende å koble av på denne måten, kobler man samtidig ut fra den gode samtalen og fellesskapet rundt måltidet. Prøv å begrense dere frem til etter middagen, og bruk heller tid på litt familietid!

Gi tid og rom til lekser

Selv om leksene i en hektisk hverdag kan føles som en greie barna bare må gjennom, har de masse verdi og bør gjøres skikkelig. Skal man bli god i noe må man øve, og lekser gir viktig mengdetrening. Derfor bør dere gi barna tid og rom til å fordype seg i leksene uten noen distraksjoner. Velg dere ut en avgrenset (gjerne fast) arbeidsplass og legg vekk alle skjermer dere ikke trenger. Å ha gode rutiner rundt leksene kan gjøre at det går enda fortere, så sett av en fast tid med fokusert jobbing.

Noen oppgaver krever eller har god nytte av digitale hjelpemidler. Da kan dere selvfølgelig bruke et nettbrett eller en PC, men avgrens bruken og ikke la barna bare sjekke noe mens dere jobber. Ved å trene på at leksene skal være en skjermfri aktivitet vil det etterhvert ikke være så fristende lenger, og dere vil merke at dere får mer ut av leksene, som uansett må gjøres!

Mangler barna motivasjon til å gjøre leksene? Du kan være deres motivator! Her er hvordan.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Skill mellom ferie og hverdag

Det kan være lurt å lage et skille mellom rutiner i hverdagen og i ferier. Mens dere kan være litt strengere med dere selv i hverdagen for å ikke la skjermene sluke tid dere skulle brukt på andre ting, så kan dere i la det skli ut mer i ferien. En god film eller et favorittspill er tross alt kos og hygge, og når hverdagens forpliktelser settes på pause bør man få holde på med det man synes er mest morsomt.

Pass likevel på å ikke miste helt grepet om rutinene, da kan det bli vanskelig å komme inn i dem igjen etter ferien. Fortsett med gode morgenrutiner og sørg for å komme dere ut minst én gang om dagen og hold dere aktive! Det er godt for hode og kropp.

Verdien av fysisk aktivitet for læring er stor. Les om hvordan dere kan tilrettelegge for en mer aktiv hverdag her.

Hvordan rutinene for skjermtid skal se ut hos dere er det bare dere som kan bestemme. Ikke glem mulighetene digitale hjelpemidler åpner for og hvordan de kan gjøre hverdagen deres enklere, for eksempel når det gjelder skolearbeidet til barna. Med god balanse og alt med måte vil skjermene bli et nyttig og givende verktøy i en hektisk familiehverdag.