Motiver barna dine til mestring!

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

11/6/2020

Like viktig som at skoleelever har faglig kompetente lærere er det at de har mennesker rundt seg som motiverer dem til å lære og glede seg over mestring. Denne rollen kan og bør foreldre fylle!

Ønsker dere faglig og pedagogisk støtte? Våre personlige lærere står klare til å hjelpe!

Hvorfor trenger vi motivasjon?

Motivasjon er en drivkraft vi må ha med oss gjennom hele skoleløpet. Den er avgjørende for at man skal komme i mål uten å bli utbrent eller føle at læringen ikke har hensikt. Motivasjon er helt gratis, men det kommer ikke av seg selv. En av de beste måtene å bli motivert på er å oppleve mestring, noe Learnlink har stort fokus på. Forskning viser at barn og unges observasjon av en voksenperson de kan identifisere seg med er med på å bygge opp under troen på at de også har evnen til å mestre på et område. Ved å bygge opp under mestringstroen er det høyere sannsynlighet for at eleven får til det de jobber med, noe som igjen er en skikkelig motivasjonsboost!

Johanne (15) slet med matematikken og kjente det gå utover motivasjonen. Med personlig lærer Amanda fant hun tilbake til læregleden!

Motivasjon gir mestring

Mestring oppnås ved å nå mål, og dere bør derfor jobbe målrettet med leksene og opp mot prøver. Ved å dele opp hovedmålet i mindre delmål, og gjerne fysisk krysse av når målet er nådd, opprettholder man motivasjonen med dryss av mestringsfølelse. Det forsikrer barna om at de kan og vil nå hovedmålet sitt.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Du er et forbilde for barna dine

Det går ikke lenge før barna får lekser som til og med foreldre synes er vanskelige. Man kan fort kjenne at man ikke har noe å bidra med i lekselesingen på dette punktet, men man har fremdeles en viktig rolle. For på samme måte som den beste læreren ikke er den med høyest grad av utdanning, er det ikke foreldrene som kan alt som nødvendigvis er de beste støttespillerne. En pedagogisk og empatisk tilnærming skaper en trygg relasjon mellom deg og barna når dere jobber med skolearbeid.

På skolen og hjemme ønsker barna å få oppmerksomhet og å bli sett, få ansvar og bli tatt på alvor. Dette gir du dem ved å ha tydelige rammer for skolearbeidet og ved å høre deres bekymringer og tanker. Du kjenner barna dine best, og ved å være tilstede og med dem på veien gjør du en viktig jobb som støttespiller.

Trygge rammer er essensielt for god læring. Slik skaper dere gode læringssituasjoner.

learnlink-personlig-lærer-nettundervisning
Som personlig lærer har Amanda fått følge flere elever gjennom utfordringer og sammen har de funnet tilbake til motivasjonen!

Motiver barna til å motivere seg selv

Den viktigste motivasjonen kommer fra innsiden. Barna må føle at de gjør dette for seg selv, fordi det vil gagne dem i det lange løp. Learnlinks personlige lærere har trening i og erfaring med å skape indre motivasjon gjennom tilrettelagt undervisning. Å sparre med en personlig lærer som ikke er så langt fra dem i alder får barna til å føle at deres bidrag er viktige!

Les mer om våre personlige lærere her.

Vi i Learnlink tror på viktigheten av lærere som ikke bare har fag i fokus, men som er tilstede for elevene sine. Et trygt nettverk bestående av kompetente og forståelsesfulle lærere og foreldre vil løfte barna og gi den motivasjonen de trenger for å yte sitt aller beste og finne læringsglede!