Max gir elever matteglede med nettundervisning

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

7/23/2020

Som personlig lærer jobber Max for at elevene hans skal oppleve mestringsfølelse i realfag. Matte kan fort bli et frustrerende fag når motivasjonen er på bånn. Med nettundervisning kan dere få hjelp av en lærer som motiverer og ser løsninger!

Når du har din første kartleggingstime med Learnlink møter du din personlige lærer. Denne personen er valgt ut helt spesielt til deg, på bakgrunn av hvilke interesser du har og hvilke utfordringer du ønsker hjelp med, og er en person vi tror du kan få god kjemi med. Det er nemlig en av suksessfaktorene til Learnlink - at våre personlige lærere er relaterbare, engasjerte og pedagogiske forbilder!

Max Lunde Hauge jobber som personlig lærer i blant annet matematikk, fysikk og engelsk. Han er student ved NTNU der han tar en bachelor i matematikk, og han har allerede en bachelor i fysikk i boks! I tillegg jobber han med realfag på sommerskolen til Forskerfabrikken. For Max er det viktig å skape engasjement og gode følelser rundt matematikk. Han ønsker at flere elever skal se nytten i faget og ikke minst ha det gøy med regning!

En trener for hjernen

Når man jobber med å gjøre matematikk gøy for barn og ungdom må man være kreativ og tålmodig. Max vil gi matte et bedre rykte og at elever skal få et praktisk, men lekent perspektiv på faget. Han beskriver en personlig lærer litt som en trener: På samme måte som man hyrer en personlig trener for kroppen, har man en personlig lærer for hjernen. Det beste med å være personlig lærer er i følge Max å se en elev ha et gjennombrudd:

- Det gir meg som lærer en skikkelig god følelse når noen har en aha-opplevelse i timen. Det forteller meg at jeg gjør noe riktig! Forhåpentligvis vil jobben jeg gjør og biten av læring jeg gir ha innvirking på elev i fremtiden også.

Max har jobbet med flere elever som har vært umotiverte og skoleleie. For dem er det viktig at Max legger til rette for at de skal oppleve mestring i undervisningen.

- Mange som hater matte låser seg fast på et sted der de ikke klarer å lære noe nytt, og havner fort i en ond sirkel der de ikke kommer seg videre i faget. Da gjelder det å bygge mestringsfølelse hos eleven. Jeg vil snu om "jeg er ikke noe flink i matte" til "dette er noe jeg enda ikke kan". Da vil det bli gøy å kjenne mestringsfølelse og at det går fremover, forklarer han.

Lisa (11) ble først tatt ut av undervisning i matte på skolen, men fikk så et gjennombrudd med Learnlink.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Viser nytten med matte

En personlig lærer har et todelt ansvar. De skal både lære bort faginnhold og være en motivator, og sistnevnte er kanskje den viktigste delen av jobben. Særlig elever som har opplevd motgang og ikke har kjent på mestring er det viktig å løfte frem som personlig lærer.

- Jeg tar gjerne diskusjoner med elevene mine rundt hvorfor de skal lære ting, og hvorfor matte er viktig, fordi det gir meg en mulighet til å rette opp i misoppfatninger de har. Målet mitt er å snu matte fra noe negativt til noe positivt, og vise nytteverdien det har, forteller Max.

Portrett av Personlig Lærer Max på fjelltur
Max er glad i å være aktiv og drar gjerne på fjelltur! Her er han på Svalbard.
Jeg har lyst til å gi matte et bedre rykte, og gi elever bedre forståelse for faget. Vi jobber ikke bare med å regne matte, men å faktisk forstå det!

Tett hullene i matte en gang for alle - få hjelp av en som Max.


Møter elevene på deres arena

Max møter alle elevene sine i Learnlinks eget videoverktøy som har en delt tavle de kan begge kan skrive på. Med nettundervisning kan han hjelpe familier i hele landet og være fleksibel når de trenger det. Han tror det kan føles tryggere for barn å møte læreren sin på nett og senker terskelen for å få leksehjelp:

- Barn er veldig vant til å være på nett. De spiller mye på nett og er med venner på nett, så å flytte undervisningen dit er ikke unaturlig for dem, forklarer han.

Det kan være frustrerende for foreldre å se at barna henger etter på skolen, og ikke vite hvilke tiltak de bør gjøre. Max mener det uansett er viktig å møte dem med dialog:

- Noen elever ser selv at de trenger litt hjelp og åpner for at foreldrene kan tilrettelegge for dem, men så har du også dem som ikke helt er der enda. Da må foreldrene vise at matte er et viktig fag å ha fordi det gir deg kunnskap du trenger senere. Man kan prøve å tilrettelegge for leksehjelp hjemme, og hvis det ikke fungerer så finnes det gode alternativer, som å bruke en personlig lærer, smiler Max.

Med snart to bachelorer og et stort engasjement for realfag ønsker Max å spre matteglede og hjelpe elever over kneika.

- Jeg har lyst til å gi matte et bedre rykte, og gi elever bedre forståelse for faget. Vi jobber ikke bare med å regne matte, men å faktisk forstå det!