– Med kontinuerlig jobbing kan en oppnå det meste!

God forståelse for skolefagene og gode karakterer henger tett sammen med strukturert, målrettet arbeid. Personlig lærer Magnus har mye fokus på struktur når han jobber med elevene sine. Han vil hjelpe dem med å se at mestring ikke kommer av skippertak, men av å jobbe godt hele veien!

Trenger dere hjelp til å strukturere skolehverdagen? Kom i gang med en personlig lærer.

Krever full innsats fra både lærer og elev

Magnus Heide er 19 år gammel og er en av Learnlinks kvalifiserte personlige lærere. Han jobber også som lærervikar på Skullerud ungdomsskole og er fotballdommer. I Learnlinks digitale klasserom treffer Magnus hver uke elevene sine for å jobbe med skolefag, og han er opptatt av at læringen skal være eksamensrettet og relevant.

– Jeg har fokusert veldig på å jobbe med det vi vet man blir testet i på prøvene. I fag som for eksempel matte er det enkelte hovedområder som alltid kommer på tentamen og eksamen, så da passer jeg på å fortelle dette til elevene mine. Og så er det andre ting som sjeldent kommer, og hvis det kommer er det minimalt med poeng å hente av det. Vi setter i gang sammen med det eleven sliter mest med, og jobber deretter, forteller Magnus.

Det viktigste elevene bidrar med selv er konsentrasjon og ikke minst motivasjon:

– Jeg opplever at mange ønsker hjelp fordi de trenger en god karakter for å komme inn på studier eller videregående skoler, og ikke nødvendigvis fordi de har en indre motivasjon for faget. Men da tror jeg det er viktig å forklare hvorfor man jobber med noe. For eksempel at man jobber med algebra fordi det er garantert å komme på tentamen, eller at man jobber med verb i engelsk fordi man ikke kan skrive engelsk uten dem. Da blir elevene lettere motivert, fordi de ser at det er en hensikt med læringen. Om jeg fokuserer på at eleven skal forstå fagstoffet og gjøre det bra, så vil motivasjonen etter min erfaring komme av seg selv, forklarer han videre.

Bruker etterprøvde metoder

Magnus underviser både i språkfag og realfag, to i utgangspunktet ganske ulike områder. Men med etterprøvde metoder lager han oppsett som kan tilpasses alle elever.

– Det handler mye om å finne en god og riktig studieteknikk, men også om hvordan man lærer det. Alle har ulike måter å lære på, men studier viser at man lærer mest av å gjøre ting selv. Derfor gjør jeg oppgaver sammen med elevene mine fremfor å holde "forelesninger". Vi jobber sammen med et tema, og hvis eleven har forstått det vi har gått gjennom får han et par oppgaver å løse på egenhånd. Dersom noe fortsatt er vanskelig jobber vi videre med det.

Johanne strevde med matematikken og kjente at det påvirket selvtilliten. Med en personlig lærer tok hun igjen klassen!

Viser til suksesshistorier

learnlink-personlig-lærer-magnus-karakterer-motivasjon
Magnus har hjulpet mange elever opp i karakter. Det hadde ikke gått uten målrettet, motivert samarbeid!

Det kan være vanskelig å oppfordre barna sine til å lage rutiner og være strukturerte. I blant taler man for  døve ører, fordi det frister mer å ta et skippertak mot slutten. En personlig lærer fungerer både som faglærer og som motivator, og er oftere enklere å relatere seg til enn en forelder. Det gjør det enklere for Magnus å hjelpe elevene sine med å bli strukturerte:

– I de fleste fag er ikke et par timer arbeid nok for å forstå faget, og i hvert fall ikke gå opp en karakter. Alt man lærer på skolen bygger på hverandre, og det er vanskelig å gå skjønne nytt stoff uten å ha det grunnleggende på plass. Jeg forteller gjerne elevene mine om tidligere suksesshistorier for at de skal se at det lønner seg å jobbe jevnt. Jeg hadde en elev som gikk fra 2 til 4 i engelsk på 6 måneder, og en annen som gikk fra 3 til 5 i tysk på 5 måneder. Forhåpentligvis ser de da at mestring ikke kommer med skippertak, men med hardt arbeid over lengre tid, som mye annet i livet, konkluderer han.

Slik hjelper du barna dine med å unngå flere skippertak!

Viktig å jobbe mot mål

Å lage gode rutiner og jobbe jevnt med nettundervisningen er altså en suksessfaktor for elevene til Magnus. Han vil også oppfordre til å sette seg mål, og satse på disse.

– Et godt mål har flere kortsiktige deler som hjelper en med å holde motivasjonen oppe. For å nå et mål kreves det god jobbing med faget, også uten om timene man har med sin personlige lærer. Derfor er det så viktig å lære seg struktur. Med god kontinuerlig jobbing og med fokus på det som er viktig, kan man oppnå det meste!

Å se en elev nå et mål er en seier også for Magnus:

– Jeg synes det er veldig givende å jobbe som personlig lærer fordi man får muligheten til å hjelpe elever med noe som er viktig for dem. Det beste med å være personlig lærer er å se elevene mine mestre noe de har strevd med.

Avtal en uforpliktende prat med en av våre veileder!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Klara Tveit

Klara Tveit

Går i 2. klasse VGS

Når moren min foreslo privatundervisning holdt det på å klikke for meg. Når jeg skjønte at undervisningen foregikk med en personlig lærer på nett ble jeg med på det, og det er jeg sykt takknemlig for!

Avtal en uforpliktende prat med en av våre veileder!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Avtal en uforpliktende prat med en av våre veiledere!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.