Tips til foreldre: Disse nettressursene bruker vi mest

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

10/5/2020

På hjemmeskolen ble foreldrene de nye hjelpelærerne og skulle helst vært eksperter i alle fag. Slik er det selvfølgelig ikke i virkeligheten, men vi vet at alle gjorde sitt beste for å hjelpe barna sine og tok med seg noen nye erfaringer inn i skolehøsten. Fortsett å hjelpe barna hjemme med disse gode nettressursene når dere ikke finner svar i læreboka, eller trenger flere oppgaver!

Campus Inkrement

Denne plattformen baserer seg på omvendt undervisning, såkalt «flipped classroom» og er laget for alle årstrinn. Campus Inkrement har både lærebøker og online kurs med videoer og oppgaver, og barna har kanskje allerede brukt det i klasserommet. Oppgavene er på flere nivåer, slik at barna kan jobbe på ulike vanskelighetsgrader. Som Learnlink, er Campus opptatt av at elevene skal få kjenne på mestringsfølelse, og derfor lager de oppgaver tilpasset ulik forståelse av temaene. Her kan eleven logge inn med Feide-brukeren sin for å få tilgang, og om de har en personlig lærer fra Learnlink har de også tilgang til læreverket og oppgaver.

matematikk.net

Her finner dere teori og oppgaver for ungdomsskolen og videregående. Nettsiden har mange gode forklaringer med eksempler, i tillegg til at de har lagt ut og løst noen tidligere eksamensoppgaver som er fine å øve med før tentamen. De har også samlet opp gode videoressurser fra andre nettsteder, så her er mye på en plass!

Pågangen hos Learnlink er alltid stor før eksamen, og det er mange som trenger mattehjelp. Les om hvordan vi hjelper disse elevene.

matematikk.org

Denne siden er resultatet av et samarbeid mellom de matematiske instituttene på en rekke norske universiteter. De forsøker å lage innhold som er morsomt for å gjøre faget mer spennende for elevene. Her finner man flere spill der man kan øve på regning, samt teori og andre oppgaver. Nettsiden er laget for alle skoletrinn.

nettundervisning-learnlink-personlig-lærer
Vi jakter alltid etter gode digitale ressurser og bruker disse i undervisningen vår.
Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Lokus

Lokus har nettressurser i flere fag i form av lydbøker, tekster, oppgaver etc. Ressursene er både for grunnskolen og videregående. Kanskje kjenner barna igjen noen av Lokus-lærebøkene fra skolen. Her er det mange oppgaver å prøve ut, men vi vil anbefale å sjekke ut Quest for engelsk på mellomtrinnet, og Zeppelin for norsk i småskolen.

NDLA

Eller nasjonal digital læringsarena. Her finner dere ressurser for fag i videregående skole med god bredde på temaene. Du finner både tekst, bilder og hjelpsomme videoer i alt fra norsk til reiseliv. Nettsiden dekker altså både fellesfag, programfag fra studespesialisering og fra yrkesfag.

Johanne strevde med matematikken og kjente det å selvtilliten. Med en personlig lærer ble hun den de andre i klassen kom til for hjelp!

Alle tiders historie

Cappelen Damm er utgiver av historieboken Alle tiders historie for videregående, og har omfattende nettressurser til de ulike temaene i faget. Her kan man lytte til lydbøker, se forelesninger og løse oppgaver. Fin side til å fordype seg i historiske tema og til repetisjon!