Philip synes nettundervisning gjør lekser gøy

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

7/7/2020

Det er snart tre år siden Philip hadde sin første undervisningstime med sin personlige lærer Tellef. Familien hadde nylig flyttet hjem fra USA og mamma Marianne Riddervold så at sønnen var blitt litt språkforvirret av overgangen.

De tok kontakt med Learnlink for å få ekstra oppfølging og nå, snart tre år senere, møtes Tellef og Philip fortsatt ukentlig for å jobbe med matematikk og norsk sammen. Disse møtene skjer dog over nett, på Learnlinks egen plattform.

Våre personlige lærere er klare for å hjelpe i alle fag. Book en gratis kartleggingstime her.

Passer inn i familiehverdagen

Philip synes han har lært mye av undervisningen med Tellef. Nå har lekser blitt en positiv ting.

En kveld i uka, mens resten av familien styrer med sitt, sitter Philip foran skjermen sin og gjør lekser sammen med Tellef. Som regel setter han i gang med timene på egenhånd etter skolen, og Marianne får rapporter fra Tellef slik at hun kan følge med på fremgangen deres. Nettundervisning er et fleksibelt alternativ som passer inn i en typisk travel familiehverdag. Både Marianne og Philip synes verktøyet er enkelt å bruke, og man trenger ikke være spesielt teknisk anlagt for å forstå det.

- Jeg bruker headset, så da blir jeg ikke forstyrret av noe rundt. Det at vi kan se hverandre og bruke tavle sammen funker bra, forteller Philip. Hver uke øver de til aktuelle prøver og går gjennom stoff han skal ha på skolen fremover.

- Og så lærer han meg viktige regler i for eksempel norsk og matte, og triks til hvordan jeg skal løse oppgaver. Han er veldig nøyaktig, så jeg alltid får alle svar riktig. Og så er han morsom, ler Philip.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs
Personlig lærer Tellef forklarer et mattestykke til Philip.
Et sjeldent besøk av personlig lærer Tellef, som Philip eller møter over nett.
– Han lærer utrolig mye på kort tid, samtidig som han har det gøy. Å gjøre lekser har plutselig blitt en positiv ting!​


Prøv en gratis kartleggingstime med en nøye utvalgt personlig lærer her!

Lekser har blitt gøy

Mamma Marianne ser at nettundervisningen har gitt positive resultater hos Philip. Da han hang etter på skolen var motivasjonen på bånn, og lekselesing etter lange skoledager skapte frustrasjon hos dem begge. De søkte etter en løsning som lot Philip jobbe i sitt tempo og som fokuserte på akkurat hans utfordringer. De var sikre på at de trengte et tilpasset undervisningsopplegg, og det kunne Learnlink tilby. De tok kontakt og ble raskt koblet sammen med Tellef, og så var arbeidet i gang.

Marianne forteller at leksehjelpen er effektiv og enkel og det er en fordel at læreren er ung og relaterbar. Det er lettere for Tellef å nå gjennom enn for en forelder, og nå unngår de krangler rundt middagsbordet.

– Vi er dessverre ikke like kule og morsomme, så det er riktignok ikke fullt så populært, men en personlig lærer gjør at vi får det til å gå rundt og at han holder motivasjonen oppe, utdyper hun.

I tillegg ser Marianne at undervisningen har mye å si for Philips innstilling til skolen:

– Han lærer utrolig mye på kort tid, samtidig som han har det gøy. Å gjøre lekser er plutselig blitt en positiv ting, sier Marianne.

En lærer å relatere seg til

Tellef er enig i at det er en fordel å få inn en tredjeperson i leksehjelpen, en som kanskje står litt i kontrast til foreldrene.

Learnlink ser viktigheten i å finne en god match mellom personlig lærer og elev, og derfor er dette er en nøye prosess.

Les om Emma som studerer på NTNU og jobber som personlig lærer ved siden av studiene.

– Vi ser det virker positivt inn at det ikke er så stor aldersforskjell mellom lærerne og elevene. Det handler om å møte en som er litt kulere enn foreldre og lærer, men som samtidig kan sette gode mål og grenser. Ikke minst at vi møter elevene der de er, nemlig på nettet, forklarer Tellef.

Etter tre år med nettundervisning har Philip for lengst kommet i kapp med resten av klassen, men familien fortsetter å bruke Learnlink på grunn av fordelene det gir Philip, både når det gjelder fag og motivasjon. Marianne ser at sønnen oppfyller sitt fulle potensiale sammen med Tellef, og de nyter begge godt av at læring har blitt givende og gøy.

– Ingen lærer likt, og vi har prøvd å lage en tjeneste som følger opp dette. Der vi finner riktig lærer til hver elev og tilpasser undervisningen etter elevens behov, forklarer Tellef.

Til høsten starter Philip i 10. klasse, og han skal fortsette å jobbe med norsk og matte sammen med Tellef. De viktigste målene er dog allerede nådd - å få læregleden og motivasjonen opp!