Derfor er personlig læring nyttig på ungdomsskolen

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

12/19/2020

Når barna starter på ungdomsskolen følger det med en rekke nye rutiner og ansvarsområder. Det krever mye oppfølging fra foreldre, men også at de klarer å slippe litt av kontrollen slik at barna lærer seg å bli strukturerte. Det kan være godt å ha en personlig lærer å lene seg på under denne viktige overgangen!

Møter plutselig høye krav

Overgangen til ungdomsskolen kan oppleves som brå, for både elever og foreldre. Kravene til barna er høye, og det forventes at de klarer å planlegge og ha god oversikt over timeplaner og prøveplaner. På barneskolen er foreldre mye mer involverte og informerte og kan lettere ta det største ansvaret for at lekser gjøres i tide og frister overholdes. Men man er nødt til å stole på barna og la de få en bit av ansvaret når de blir 8. klassinger. Dette er ferdigheter de blir avhengige av videre og trenger å lære tidligere.

Hvordan lærer man barna å være strukturerte? Det er ingen enkel oppgave for en voksen som dette kommer helt naturlig for. Learnlinks personlige lærere er eksperter på dette. For det første er det ikke så altfor lenge siden disse unge studentene selv gikk på grunnskolen og måtte utforske måter å planlegge, huske og jobbe på. Hvordan man gjør dette best er veldig individuelt, og krever prøving og feiling. Med en personlig lærer i ryggen får barna god veiledning og kan føle seg trygge mens de tilpasser seg kravene ungdomsskolen stiller til dem. Det er godt å vite for en bekymret forelder som gjerne vil hjelpe til, men som vet at de må gi fra seg ansvaret.

Norskfaget begynte å bli utfordrende for Philip, men med nettundervisning synes han leksene har blitt gøy!

En brå faglig overgang

Barna skal lære seg veldig mye nytt når de starter på ungdomsskolen, og det kan føles som at alt kommer på en gang. Noen vil kjenne på at de for første gang ikke får til ting like lett, andre synes ting allerede var vanskelig i 7. klasse. Ved å møte barns utfordringer når de oppstår og la en personlig lærer lage et skreddersydd opplegg for dem kan man sikre gode mestringsopplevelser og at barna ikke mister tro på seg selv. Alle kommer til å feile i blant og har godt av det! Men hvordan de møtes på andre siden av det kan være avgjørende for motivasjonen.

Veldig mange elever trenger eller kunne hatt godt utbytte av ekstra oppfølging, men det er vanskelig for å skolene å gi et slikt tilbud til hver enkelt elev. Barn har ulike behov og lærer på ulike måter og får derfor mye ut av et tilpasset undervisningsopplegg, som Learnlink tilbyr. Med en personlig lærer er alt fokus på den enkelte elev, og de har god tid til å jobbe med akkurat det barnet ditt trenger. Tilpasset undervisning er heller ikke bare for de som holder på å falle bak, men også de som trenger flere utfordringer i skolen. For å holde på motivasjonen trenger elever å kjenne mestringsfølelse ofte!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Slipp å være den som maser

Forskjellen på å lære det strukturelle og faglige innholdet av en personlig lærer og av en forelder ligger i at de personlige lærerne er faglig oppdaterte, kjent med utfordringene - og litt kulere. Mange forteller at barnas personlige lærere er et forbilde for dem. De er litt eldre, ambisiøse, og er lettere å relatere seg til enn foreldre er. Å få inn en tredjeperson til å hjelpe med lekser og vanskelige fag kan lette relasjonen med barna, fordi man slipper de frustrerende læringssituasjonene der mange foreldre opplever at de kommer til kort. Å skulle holde seg tålmodig og forståelsesfull når man selv ikke skjønner akkurat hvordan læreren vil at barna skal sette opp det regnestykket er vanskelig.

Men foreldre har også masse viktig kunnskap og støtte å bidra med i denne viktige overgangsperioden. Det er en tid med mange nye inntrykk, og barna behøver emosjonell støtte og noe som forblir som det var. Det vil foreldre alltid være.

Les om personlig lærer Johanne som hjelper elever med overgangen til ungdomsskolen her!