Tone og Lene får mattehjelp som gir motivasjon

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

5/9/2020

Søstrene Tone og Lene møtte utfordringer i mattetimene på grunn av dysleksien. Det tok lenger tid å lese og forstå oppgaver, og i store klasser var det lite rom for tilrettelegging. En personlig lærer ble løsningen på matteproblemet.

Motivasjonen fikk et knekk

For mange elever med dysleksi er matematikk et utfordrende fag, spesielt når man kommer høyere opp i skoletrinnene. Tekstoppgaver blir enda vanskeligere når det å lese dem er et hinder i seg selv, og dermed tar alt litt lenger tid. 15 år gamle Tone Stokke ønsket å mestre matten, men utfordringen skapte frustrasjon og senket motivasjonen for skole. At læreren ikke hadde kapasitet til å tilrettelegge for dysleksien gjorde frustrasjonen større. Sammen med mamma Nina Stokke fant Tone frem til Learnlink og fikk prøve en-til-en undervisning lærer hadde fullt fokus på Tone. Nå har både motivasjonen og karakterene steget, og familien er så fornøyd at også storesøster har startet med matteundervisning med samme personlige lærer.

Skolen klarte ikke å dekke behovet

Tone opplever at skolehverdagen er slitsom fordi lærerne ofte ikke har nok kapasitet til å tilrettelegge for hennes behov. Hun bruker mye energi på å få med seg det som blir sagt og skrevet på tavla og det tar lenger tid å lese oppgaver og løse dem.

– Dysleksien gjør at alt tar litt lenger tid og jeg blir fort sliten. Jeg synes ikke hjelpen jeg fikk av lærerne var nok og det var vanskelig å konsentrere seg i en bråkete klasse. Når én lærer skal hjelpe 23 elever er det utfordrende å få med seg ting, så jeg slet med å lære meg det jeg skulle i timene, forteller Tone.

Les her om hvordan du best kan hjelpe barn som har dysleksi med leksene.

Mamma Nina så at Tone kunne ha godt av å ha undervisning med tettere oppfølging, og de bestemte seg for å prøve nettundervisning. Allerede etter noen timer med personlig lærer Jørgen merket de en positiv utvikling.

Lene og Tone som begge har nettundervisning hos Learnlink
Lene og Tone har begge nettundervisning i matematikk med sin personlige lærer Jørgen.
Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Ny giv i matematikk

– Matte har vært det verste faget for Tone, men nå har motivasjonen hennes steget betydelig og hun jobber veldig godt. Læreren hennes er en veldig god match, og det har vært alfa omega for god undervisning. Han klarer å motivere henne og forklarer stoffet på en forståelig måte. Vi får rapporter av Jørgen etter hver time og har god oversikt over hva de jobber med og hvordan det går, sier Nina.

Tone sier hun er enig med mamma og at hun lærer mye av Jørgen:

– Jeg merker at selvtilliten min har økt og at jeg skjønner mer av det jeg lærer! Det har hjulpet meg mye å ha undervisning alene.

Les her om hvordan personlig lærer hjalp Johanne (15) med å mestre matten.

Viktig å også hjelpe de sterke

Storesøster Lene går i første klasse på videregående og har også dysleksi. Nå får også hun hjelp av Jørgen i 1T-matematikk.

– Lene er sterk i faget, men å ha dysleksi gjør lesing mer krevende. Å få noen til å forklare oppgavene er til stor hjelp. Jeg tror det er viktig å få ekstra oppfølging uansett nivå, hun ønsker også å bli flinkere og kan få mye ut av mer hjelp, forklarer Nina.

Tone har store ambisjoner og ønsker å ha flere muligheter åpne når hun skal starte på videregående. Hun kunne tenke seg å ha en jobb der hun hjelper barn og unge. Hun har derfor også høye mål når det gjelder karakterer, men for mor er motivasjon viktigst:

– Det er selvfølgelig artig som mor å se datteren sin finne motivasjon og interesse for matte, forteller Nina stolt.