Dette bør du ta opp på konferansetimen

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

7/15/2020

På konferansetimen har du mulighet til å komme med ønsker og bekymringer til lærer og få innsikt i skolehverdagen til barnet ditt. Bruker du timen godt legger du grunnlaget for et samarbeid som vil gagne barnet ditt. Dette bør du ta opp og tenke på under samtalen.

Fokuser på det positive

Minst to ganger i året skal skolen legge til rette for en konferansetime (også kalt utviklingssamtale) mellom deg og kontaktlæreren til barnet ditt. Det er en sjanse til å stille kontaktlærer viktige spørsmål, men også til å lytte til deres observasjoner og råd og få et innblikk i skolehverdagen til barnet ditt. For å få et godt bilde av hva barnet ditt trenger for å få mest mulig ut av skolen bør du stille forberedt til skoleårets konferansetimer.

Barn over 12 år har rett til å være tilstede på konferansetimene, og ettersom det er deres skolegang som er tema, er det bra om de får ta del i samtalen. I så tilfelle er det viktig å tenke over hvordan man prater om barnets faglige og sosiale prestasjoner foran dem. Konferansetimen burde bygge opp barnet og gi motivasjon, og er en god anledning til å sette utviklingsmål. Dette kan det være lurt å snakke sammen om hjemme på forhånd. Finn at hva de synes er gøy på skolen, hvordan de liker å jobbe, og hva de liker å gjøre i friminuttene. Fokuser på deres styrker og potensiale for vekst og hold en positiv tone. Ros barnet ditt for det de er gode på, både faglig og sosialt, og diskuter så hva alle parter kan gjøre for at de skal bli enda bedre. Gjør det tydelig at det er et samarbeid der alle jobber mot samme mål - at barnet ditt skal ha det best mulig på skolen. Alle har et ansvar og må ta sin del!

Personlig lærer Johanne veileder elever og foreldre med overgangen til ungdomsskolen. Her er hennes tips.

Det faglige

Sannsynligvis vil kontaktlærer ha en plan for møtet og begynner kanskje med å fortelle deg litt om hvordan det går faglig og sosialt med barnet ditt. Når det gjelder det faglige bør dere prate om hvordan barnet ditt gjør det i de ulike fagene, og hvordan han eller hun jobber på skolen. Fortell også hvordan dere jobber med lekser hjemme og hva barnet ditt opplever mestring i, og hvilke utfordringer dere møter. Kan skolen gjøre mer for å tilrettelegge undervisningen? Er det spesifikke ting dere kan jobbe mer med hjemme? Diskuter dette, og sørg for at barnet ditt får uttrykke sine meninger.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Det sosiale

Trivsel på skolen henger tett sammen med prestasjoner, og både skolen og hjemmet må ta ansvar for å skape et godt læringsmiljø. Konferansetimen skal også ta for seg barnet ditt sin sosiale utvikling, og kontaktlærer har ofte god innsikt i hvordan de trives på skolen. Samtidig kan det være ting de ikke vet om angående hvordan barnet ditt har det. Det er viktig at barna tør å være ærlig om hvordan de har det, og det er svært positivt om kontaktlærer er en tillitsperson for dem. Snakk om ting som er bra ved det sosiale miljøet og ting som ikke fungerer like godt. Forsøk å finne konkrete ting lærer og dere kan gjøre for å styrke klassemiljøet og foreslå disse. Alle tjener på et godt læringsmiljø!

Trenger dere ekstra oppfølging?

Alle barn har rett på tilpasset undervisning, om det gjelder større faglige utfordringer eller mer hjelp med det som gjennomgås i timene. Dere kan på forhånd snakke om hvorvidt dere føler behov for ekstra hjelp, og så høre hva kontaktlærer tenker er mulig.

Om dere har eller vurderer å starte med en-til-en undervisning, skal dere fortelle det til skolen? Familiene som bruker Learnlink har ulike svar på dette spørsmålet. For noen barn føles nettundervisningen tryggest om det bare er familien som vet om det, mens andre har hatt godt utbytte av å involvere skolen. Flere elever hos Learnlink er i tett dialog med skolen om leksehjelpen, og får prøveplaner og tilbakemeldinger fra kontaktlærer som de viderefører til sin personlige lærer. Som oftest synes skolen det er utelukkende positivt at barn får ekstra oppfølging eller utfordringer og ønsker å hjelpe til med tilrettelegging!

Philip har nettundervisning med personlig lærer hver uke. Det sikrer at han henger med i timene. Les om familiens erfaring her!

Nøkkelen til et godt samarbeid med skolen er god kommunikasjon. Vær ærlig og uttrykk dine bekymringer og ønsker, og ikke glem å rose barnet ditt for det harde arbeidet de legger ned og resultatene det gir! Å bruke konferansetimen til å lage en felles plan gir barnet ditt konkrete forventninger og mål å forholde seg til, og er en fin påminnelse om at dere er et team som jobber sammen. Det kan være en viktig kilde til motivasjon for barnet ditt å vite at det er flere som heier på dem!