Gi nok utfordringer til barna som gjør det bra på skolen

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

11/25/2020

Når vi ikke gir barna nok utfordringer i skolen går de miste om den viktige mestringsfølelsen. Det går ut over motivasjonen for læring og vi risikerer å miste elevens interesse. Derfor må vi sikre at disse barna får tilpasset undervisningen til sitt nivå.

Når skolen ikke tilrettelegger

Da jeg gikk på barneskolen var jeg veldig glad i fagene norsk og engelsk, men mislikte matte sterkt. Det var fordi jeg var flink i språkfagene og mestret dem uten noe særlig anstrengelse, mens jeg ikke klarte å få noe som helst grep om matematikken, og hadde ikke glede av det før jeg fikk en privatlærer på videregående. En stund på barneskolen var norsk og engelsk skikkelig gøy og jeg fikk mersmak, men jeg leste mye på egen hånd og ble derfor fort liggende foran resten av klassen. Når skolen ikke klarte å tilrettelegge ved å gi meg utfordringer på mitt nivå begynte jeg å kjede meg.

Portrett av Emma, tekstforfatter hos Learnlink
Emma er tekstforfatter hos Learnlink og student ved Universitetet i Oslo.

Når skolene ikke tilrettelegger undervisningen for elevene som gjør det bra i faget er det et problem, på samme måte som når de ikke tilrettelegger for de som strever. Det kan være flere årsaker til at skolene ikke får til dette, som at ressursene ikke strekker til, eller at skolesystemet ikke er bygd opp sånn i utgangspunktet. I 4. klasse fikk jeg og fire klassekamerater lov til å følge norskundervisningen til 5. klassingene og fikk med det litt vanskeligere stoff å bryne oss på. Det var de morsomste norsktimene jeg har hatt, men skolen fant etterhvert ut at de ikke ønsket at vi skulle ligge foran resten av klassen og tok oss ut av undervisningen. I engelsktimene ble jeg ferdig med oppgavene lenge før de andre, og læreren ba meg derfor om å gå rundt og hjelpe de andre heller enn å gi meg nye ting å jobbe med. Det er tydelig at skole strevde med å tilrettelegge for oss på en god måte, og etterhvert lot de være å prøve.

Mestringsfølelse må opprettholdes

Når vi ikke møter barna på deres nivå og heller gir dem oppgaver som er for enkle vil det gå ut over deres motivasjon for læring. Gjør man bare oppgaver man allerede kan og forstår og ikke behøver å anstrenge seg for å løse, vil man gå miste om den viktige mestringsfølelsen. Alle barn trenger å kjenne på mestringsfølelse regelmessig for å opprettholde mestringstro. Både de elevene som synes faget er vanskelig og de som synes det er for enkelt kan motiveres gjennom mestring, men om vi ikke tilpasser undervisningen til deres nivå vil de ende opp med å miste tro på sine evner eller kjede seg. Det går ut over motivasjonen, og vi kan ende opp med at eleven melder seg ut.

Personlig lærer Max jobber for å å spre matteglede til elevene sine. Les om hvordan han jobber her!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs
Det handler ikke om at noen barn skal prioriteres eller fortjener mer ros enn andre, snarere at de må utfordres og få muligheter til å vokse på lik linje med resten.

Én-til-én undervisning gir muligheter

Learnlink ønsker å være en del av løsningen på skolens begrensninger i forhold til tilpasset undervisning, og et alternativ for de elevene som vil blomstre av å få utfordringer som passer for dem. Når skolene ikke kan legge seg på disse barnas nivå må man gi dem andre arenaer å vokse på, for eksempel ved å introdusere dem for spennende bøker eller la dem jobbe med et tilrettelagt opplegg. Med en personlig lærer kan barna lære mer av det de selv synes er gøy uten å begrenses av en læreplan. Én-til-én undervisning åpner for nye måter å lære på, og gir mestringsfølelse når barna får til noe helt nytt, som de kanskje ikke ville fått prøvd seg på på skolen.

Skolen tar sjeldent høyde for de ulike nivåene til elevene, og heller ikke for at de har ulike behov når det kommer til læringsmetoder. Noen er visuelle lærere, mens andre blir gode av muntlige foredrag og diskusjon. Ved å ikke gi rom for forskjellene til barna risikerer vi å miste oppmerksomheten og interessen deres, og hindrer dem i å vokse faglig. Noen lærebøker i matte har blitt bedre på dette og legger opp for at man kan jobbe med oppgaver etter ulike nivåer, men de andre fagene kommer fremdeles til kort.

Det handler ikke om at noen barn bør prioriteres eller fortjener mer ros enn andre, snarere at de må utfordres og få muligheter til å vokse på lik linje med resten. Alle barn er flinke og skal føle seg stolte når de legger inn en innsats for å mestre noe, og alle barn fortjener å kjenne på mestringsfølelse! For at det skal være mulig må vi tilpasse undervisningen så den treffer den enkelte elev sine behov.

Nysgjerrig på hvordan vi jobber? Slik fungerer Learnlinks metode.