Hvordan påvirker fagfornyelsen ditt barn?

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

9/3/2020

Fra høsten 2020 vil elevene virkelig kjenne på fagfornyelsen i praksis når de nye læreplanene rulles ut til skolene. I grunnskolen skal det tilbys de samme fagene som før, men innholdet blir nytt. På videregående vil det innføres nye yrkesfaglinjer. Skolene jobber på spreng over sommeren for å ferdigstille nye undervisningsopplegg, og elevene blir prøvekaninene.

Mange foreldre lurer på hvordan de best kan hjelpe barna sine når de nå møter stoff og fag de kanskje aldri selv har hatt i skolen. Her er tingene man bør tenke på til skolestart.

Still forberedt til nye utfordringer med en personlig lærer på laget!

Hva betyr fagfornyelsen for dere?

Fagfornyelsen og kunnskapsløftet er et langvarig prosjekt fra Utdanningsdirektoratet med formål å oppdatere undervisningen og gi elevene mer sammenheng i læringen. Fagene fornyes for at det elevene lærer skal være relevant og at de skal få mer tid til dybdelæring. Et problem med de tidligere planene er at de har vært for omfattende, noe mange elever har kjent på når lærerne raser gjennom et tema for å rekke innom det neste. Forhåpentligvis vil fagfornyelsen gjøre det enklere for elevene å se sammenhengen og formålet med det de lærer.

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.
- Utdanningsdirektoratet

Høy motivasjon er nøkkelen til å mestre skolen, og du er barnas viktigste støttespiller. Her er våre tips til å bli en god motivator.

Foreldre må stå klare til å hjelpe

Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy for å støtte undervisere og skolene i innføringen av de nye planene, men fagfornyelsen vil sannsynligvis by på utfordringer som krever litt prøving og feiling fra alle parter. Det er opp til de enkelte skolene å lage undervisningsoppleggene, og derfor vil vi se noen variasjoner og ulike løsninger. Sett deg godt inn i hvordan din skole møter fagfornyelsen.

Med innføringen av nye tema som for eksempel programmering er det mange foreldre som står på bar bakke i leksehjelpen. Da kan det være fint å vite at det er hjelp å få dersom dere skulle trenge det. Learnlinks personlige lærere er klare for å gi leksehjelp i de nye teamene. De er godt satt inn i læreplanene og har kompetanse fra høyere utdanning som gir et større perspektiv på hva elevene skal gjennom og hva hensikten med læreplanene er.

Hva vil programmering kreve av elevene? Vi spurte en kode-gründer! Les om hennes forventninger.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs