Nettundervisning gir foreldre innsikt i barnas skolegang

Emma Eriksson

Av Emma Eriksson

Saturday, December 19, 2020

De fleste foreldre ønsker ha god innsikt i hvordan det står til med barna på skolen, men å vite hvordan man skal løse utfordringer som oppstår er ingen selvfølge. Med nettundervisning er det enkelt for foreldre å henge med og de får en helt egen ekspert på barnas skolegang.

Kom i gang med nettundervisning og møt barnas nye forbilde!

Vanskelig å ha full oversikt

Vi i Learnlink hører fra flere foreldre at de ettersom barna blir eldre opplever at de mister oversikt over hvordan det står til med dem på skolen. Barna får mer og mer ansvar for å organisere og strukturere skolehverdagen sin, men det kan være til stor hjelp at foreldre fortsatt holdes orientert på hvordan de ligger an. Hvordan får man denne innsikten når barna ikke vil fortelle selv lenger?

I en hektisk familiehverdag kan det være vanskelig å involvere seg fullt i alle lekser og prøver barna skal gjennom. Som regel har de god styring på det selv uansett, men i blant vil de møte stoff de strever med. Det er ikke alltid lett å oppdage eller forstå disse vanskene når man ikke har full oversikt over skolegangen til barna, som de færreste foreldre har.

Hva er nettundervisning?

Gir foreldre noen å dele ansvaret med

Da skolen stengte i vår og foreldre overtok en del av ansvaret for å følge opp barna, var det flere som oppdaget at ting ikke stod så godt til som de hadde trodd, eller at barna slet med motivasjonen for skolearbeidet. Disse utfordringene er det viktig å ta på alvor, fordi de som regel ikke løser seg selv og vil følge barna. Det vanskelige med dette arbeidet er at det er svært individuelt hva som er den beste løsningen og måten å lære på. Det er en stor jobb å nøste opp i hva mangel på motivasjon kommer av, og foreldre kan kjenne at de kommer til kort når de prøver å hjelpe.

De personlige lærerne til Learnlink har god erfaring med å hjelpe skoleelever som faller bakpå eller sliter med å holde seg motiverte. De unge lærerne våre har toppkarakterer i fagene de underviser i, og vet hva som skal til for å knekke de nødvendige kodene. Den store jobben med å følge opp barna blir langt mer overkommelig når man deler den med en personlig lærer!

Med sin lærer Amanda jobbet Johanne for å få mer selvtillit i matematikken. Det ga motivasjon og en god karakter!

Personlig læring gir innsikt

Fordelene med å ha en personlig lærer strekker seg lenger enn den faglige tilpasningen. Nettundervisning med Learnlink gir også foreldre innsikt i utfordringene barna deres har og utviklingen de oppnår sammen med læreren sin. Etter hver time fyller personlig lærer ut en rapport som beskriver hvordan de jobbet den timen og hva de skal fokusere på videre. De lager også rapporter etter større perioder med undervisning. Med dette får Learnlink-foreldre et helt unikt innblikk i barnas læring. De får lære mer om barna sine, samtidig som de kan være trygge på at de får den tilpasningen de trenger.

Våre forbilder er eksperter på læringsglede. Les mer om Learnlinks personlige lærere her.

Til deg som begynner på videregående i høst

Mange er nervøse for overgangen til videregående og de store endringene. Still forberedt for å få mest ut av læringen!

Les mer

Dette kan barna lære i sommer

Det er ikke bare på skolen man lærer! Sommeren er en flott anledning til å la barna lære seg noe nytt og spennende.

Les mer

Når barna ikke vil gjøre leksene

Hvordan hjelper du barnet ditt når de virkelig ikke vil gjøre lekser? Prøv disse triksene neste gang dere står fast.

Les mer