Se læringsverdien i barnas gaminginteresse

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

12/31/2020

Barn og unge digger gaming, og læringsverdien i det kan være stor, men for å få godt utbytte av interessen trenger de at foreldre er med på laget og har riktig kunnskap.

Med nettundervisning møter vi barna der de er. La et Learnlink-forbilde gi de gnisten for skolearbeidet tilbake.

"Alle" driver med gaming

Gaming er en superpopulær hobby blant unge, noe som ikke er så rart da det gir innpass i en verden full av kunnskap, vennskap og underholdning. Hele 96% av gutter og 76% av jenter mellom 9-18 år i Norge driver med en form for gaming i dag. I tillegg bruker de stadig mer tid foran skjermen generelt, på sosiale medier og i forbindelse med skolearbeid. Det er ikke til å unngå at det digitale tar mye plass i hverdagen, både for voksne og for barn.

Mens unge lærer raskt og er nysgjerrige på ny teknologi, er foreldre kanskje litt mer tilbakeholdne. Men stadig flere foreldre involverer seg nå i barnas interesse og gjør en innsats for å skjønne greia og henge med på trendene. Det er viktig for at barna skal kunne være trygge i den digitale verdenen. Ved at foreldre engasjerer seg i gaming får barn og unge mulighet til å utnytte den store læringsverdien i det!

Må ikke fokusere på farene

Fra den seneste ungdata-undersøkelsen lærte vi at unge opplever foreldrene sine som engasjerte i interessene deres, så sant de er av den tradisjonelle typen. Gamere synes i langt mindre grad at foreldrene deres er med. Når gaming har blitt så vanlig som det er, og unge lever store deler av livene sine på nett, er det problematisk at foreldre ikke sitter på nok kunnskap om emnet.

Ved å ha god oversikt over gaming-vanene til barna er det lettere å prate om hva som er greit på nett, lage regler og sette grenser, og tilrettelegge for at de skal få mest mulig ut av hobbyen! Gaming er kommet for å bli, og vi bør se fordelene ved det heller enn farene.

Som forelder er du en viktig støttespiller i barnas skolegang. Slik blir du en god motivator.

Her er noen fordeler ved å drive med gaming:

1. Bra for hodet

Gaming kan være trening for hodet. Flere studier har vist at gamere er gode på kognitive oppgaver, altså oppgaver som krever at man bruker mentale prosesser som hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning. Dette er evner vi bruker hele tiden i dagliglivet og som hjelper oss med å lære nye ting, for eksempel på skolen. For øvrig kan spill være supre arenaer for å trene på språk og bli skikkelig god i engelsk!

2. Trigger belønningssystemet

Visste du at å få til noe i et spill kan trigge mestringsfølelsen på samme måte som å score et mål? Å oppleve mestring styrker motivasjonen og humøret på tvers av arenaer og gir en selvtillitsboost. Gaming kan også være stemningsstabiliserende og selvregulerende, og er for noen en mulighet til avslapning.

3. Sunn sosialisering

På nettet kan man bli kjent med hvem som helst, og selv om det skremmer mange foreldre er det en fantastisk mulighet for å skape sunne, givende nettverk og vennskap. En felles interesse for gaming kan åpne for usannsynlige vennskap eller styrke relasjoner fra virkeligheten. Noen spill krever at barna samarbeider og lærer å ta hensyn til og jobbe på lag med andre. Positive og trygge interaksjoner krever at foreldre er godt informert og aktivt involverer seg for å lære barn hvordan man skal oppføre seg og hva som er greit. Det har overføringsverdi til virkeligheten også!

4. En fremtid i gaming

Gaming er en ferdighet man kan trene opp og bli skikkelig god i. Mens noen barn drømmer om å bli proff fotballspiller drømmer andre om å bli e-sportutøver. Det er den raskest voksende sporten i dag, og vil i fremtiden kunne gi mange spennende arbeidsplasser innen markedsføring, økonomi, psykologi og mye mer!

Learnlink-lærer Max digger gaming og streaming, men aller mest brenner han for å spre matteglede!

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs