Slik prater du om de første karakterene

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

11/8/2020

For noen er de første karakterene skremmende og demotiverende, mens de for andre er en bekreftelse og en motivasjon. Uansett bør du prate med ungdommen om hva karakteren betyr, og hvordan de skal forholde seg til dem.

Våre personlige lærere er klare for å hjelpe i alle fag. Book en uforpliktende kartleggingstime her.

De første karakterene er her!

Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen byr på mange nye inntrykk og opplevelser. Det sosiale livet utvides og endres, det er nye faglige utfordringer og kropp og hode utvikler seg i rekordfart i disse årene. På toppen av alt dette innføres det karakterer på skolen, en vurderingsform de fleste ikke er vandt med fra før, som de får høre at vil være veldig viktig for dem fremover. Hvordan vi prater om karakterer, både på skolen og hjemme, har innvirkning på hvordan elevene forholder seg til dem. Derfor bør vi unngå et overfokus som skaper karakterpress.

For de nye 8. klassingene har de første karakterene begynt å rulle inn, og de har sannsynligvis kjent på blandene følelser ovenfor dem. Noen har fått en bekreftelse på det de allerede visste; at de har gode arbeidsvaner og forstår det de lærer på skolen. Det gir en god følelse og fortjener ros. Disse barna bør oppfordres til å holde på sine studieteknikker og å fortsette å følge godt med i timene, ikke bare fordi det gir gode karakterer, men fordi det viser at de er på vei til å finne ut av hvordan de får mest mulig ut av læringen og lekselesingen. Det vil gagne dem når de møter utfordringer etterhvert.

Foreldre er kjempeviktige støttespillere og motivatorer! Slik mestrer du rollen.

Gi plass til skuffet ungdom

Andre vil få tilbake karakterer de ikke er fornøyde med. Det er en vond følelse, spesielt om man begynner å sammenligne seg med andre i klassen som fikk et høyere tall på prøven sin. Det kan være lett å glemme at ungdommen konstant vurderer seg selv i disse årene, og å få et tall på prestasjonen sin kan gjøre vondt verre. Samtidig er det noen som ikke tar dette så tungt og børster det lett av seg, og ikke ønsker å prate om det. Om det førstnevnte er tilfelle hos dere er det viktig å fjerne taket karakteren kan få på barna, og prate sammen om hva dette egentlig betyr. Hvorfor gikk det slik denne gangen? Hvordan føltes det å få den karakteren? Her kan det være mange ukjente og vanskelige følelser hos ungdommen og det viktig at disse får sin plass i samtalen. Som forelder er det lett å gå rett inn i problemløsning, men noen ganger bør man bare være en som lytter og validerer.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Sett tydelige, sunne mål fremover

Å glede seg over mestring er helt essensielt for å opprettholde motivasjon, og derfor er ikke karakterer bare negativt. Å oppnå den karakteren man har jobbet mot gir en mestringstro som vil få ungdommen til å tørre å prøve flere vanskelige ting, og dedikere seg til øvingen. Men å strekke seg mot en karakter man gang på gang ikke får er et usunt mål, og vil gi en kjempeknekk i motivasjonen heller enn å øke den. Derfor er det viktig at man setter mål som er realistiske og sunne. De skal utfordre, men ikke være umulige. Vi har tidligere skrevet om hvordan man setter gode mål og oppfordrer barna til å jobbe etter dem.

Når dere har satt et mål må dere snakke om hvordan dere skal nå det. På hvilke måter kan dere jobbe annerledes enn før? Er det noen faglige tiltak må dere gjøre, eller handler det om å strukturere tiden bedre? Det er ofte fristende å legge gamle karakterer bak seg og se fremover, men å gå over tidligere prøver og tenke tilbake på hvordan man jobbet mot dem gir viktig innsikt i hvilke endringer som må innføres. Gjør dette sammen med ungdommen så det ikke føles overveldende, samtidig som du gir dem ansvar for timeplanen sin!

Personlig lærer Magnus er ekspert på struktur og studieteknikk og har hjulpet mange elever opp i karakter. Les hans tips her!

Ikke bidra til karakterpress

Man vil rose ungdommen når de får gode karakterer og trøste dem når det ikke går som de håpet. Men denne rosen og trøsten bør ikke styres av karakterer. Fokuser heller på prestasjon og egne forventninger enn hva det tallet ble denne gangen. Det kan være vanskelig å forholde seg til karakterer når man samtidig vet at det faktisk er viktig og har en verdi i det lange løp. Alle må selv prøve å finne balansen for hvor mye fokus de tåler å ha på karakterer, og det er veldig individuelt. Det bør ungdommen også tenke på når de prater med klassekamerater om karakterer! Finn deres balansepunkt og anerkjenn at dette er ulikt for alle. Da bidrar vi ikke til karakterpress og ytre forventninger hos andre. Lykke til med skoleåret og de viktige samtalene!

Noen blir oppslukt i karakterer og får et usunt fokus på det. Det kan være skadelig i det lange løp. Derfor bør fokuset flyttes.