Tobias sikret skoleplassen

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

9/3/2020

Tobias jobbet hardt for å komme inn på den videregående skolen han ønsket. På tross av et umotiverende skolemiljø og med hjelp av tilpasset undervisning fikk han til slutt noen av de beste resultatene i klassen!

La inn en stor innsats

Da Tobias startet på tilrettelagt ungdomsskole, forstod han raskt at det var mange av de andre på skolen som ikke hadde noen planer om å ta studiespesialisering på videregående. Skolemiljøet gjorde det vanskelig å holde motivasjonen for teoretiske fag oppe, og disse måtte han mestre for å komme dit han ville. Tobias nektet å gi seg og bestemte seg for å satse. Målet var allmenn studieretning på en av byens beste skoler, og etter 3 år med hardt arbeid startet en stolt 16-åring på Foss videregående i høst.

– Tobias er egentlig en veldig teoretisk gutt, men har hatt utfordringer i skolesammenheng grunnet konsentrasjonsvansker. På ungdomsskolen var alt ganske praktisk rettet, og vi ønsket støtte til teorien for å være mer rustet for videregående, forteller mor Tine Texmon.

– For oss var ikke målet at Tobias skulle bli en stjernestudent med 6 i alle fag, men at han skulle få glede av læringen. På ungdomsskolen hadde vi inntrykk av at det var mange skoletrette elever, og at det kunne være vanskelig å holde motivasjonen oppe. Vi skjønte at det å opprettholde interessen for å lære fag var viktig, og derfor bruker vi en personlig lærer. Forbedringen i karakter kom som en bonus! Både Tine og Tobias er krye over prestasjonen. Øktene med personlig lærer Tellef Tveit har lønnet seg. Tobias forteller entusiastisk:

– Jeg klarte å få en femmer på muntlig eksamen i norsk med hjelp fra Tellef!

Tine opplever at Tobias har fått kjenne på mye mestring ettersom Tellef har brukt mye av tiden på å sette gode delmål sammen med sønnen. Det resulterte igjen i høy måloppnåelse i flere fag.

– Tellef er veldig tydelig på målsettinger. De satte seg ned og lagde en plan for hva de ville oppnå, og alt de hadde satt seg fore oppnådde de, forteller Tine.

Portrett av Tellef Tveit
Tellef er personlig lærer hos Learnlink i flere fag. Han jobber for å skape motivasjon og læreglede hos elevene sine.

Lærer god struktur og teknikk

Et aspekt ved læringen både Tobias og mor setter stor pris på er fokuset på studieteknikk. Å lære dette tidlig legger et grunnlag som elever har mye nytte av på videregående og i senere utdanning.

– Tellef har lært meg studieteknikker som jeg har fått mye bruk for. Blant annet å ta notater, noe jeg ikke gjorde før. Nå som jeg har begynt på videregående merker jeg at alle tar notater, så jeg er veldig takknemlig overfor Tellef for at han lærte meg det, forteller Tobias. Mor er enig:

– Tellef integrerte studieteknikk i både matematikken og norsken. De jobbet mye med gjenkjenning av oppgaver, bevisstgjøring, og hvordan man skal angripe og strukturere en oppgave. Tobias har lært at hvis man strukturerer svaret får man roen i seg til å kunne gå inn i problemstillinger. Jeg ser at han har hatt veldig stor glede av å lære disse tingene, og at det motiverer han til å lære mer, smiler hun.

Det er ikke alltid like lett å terpe på struktur i et klasserom der elevene har forskjellige behov og forskjellige læringsmetoder, men med en personlig lærer ligger fokus bare på den enkelte elevs behov. Selv om barn har rett på tilpasset undervisning på skolen ser vi at en-til-en undervisning er en bedre egnet arena for dette.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Nettundervisning passer den yngre generasjonen

Med Learnlink treffer elevene sin personlige lærer over nett, i et egenutviklet digitalt verktøy som kombinerer video og lyd med en interaktiv tavle. Dette er nytt for mange foreldre, men barn og unge er allerede godt vandt med digitale hjelpemidler. Nettundervisningen viste seg raskt å passe godt for familien:

– Vi ser tydelig forskjellen fra læringen i klasserommet. Tellef har tilpasset læringen etter Tobias sine behov, og har hele tiden skjønt hva Tobias trenger, sier Tine.

Tellef og Tobias som jobber med matte
Tellef og Tobias har jobbet sammen i lang tid. Det skaper god tillit i undervisningen.

– Ja. Jeg har mulighet til å fokusere på akkurat det jeg trenger å fokusere på. Det er også lettere å konsentrere seg, og lettere å spørre om det jeg lurer på. Jeg føler at jeg lærer mer. Og så sparer man tid når det er på nett, forteller Tobias.

Våre personlige lærere er gjerne studenter, og har selv gått på skolen for bare noen år siden. Elevene kan relatere seg til dem og kan se opp til dem. Det skaper rom for mer forståelse og tillit, noe Tobias og Tellef er levende bevis på.

– Tobias hadde stor glede av å treffe Tellef. De bygget opp tillit og respekt og hadde det fint sammen, Samtidig som Tellef er en lærer som har tydelige forventninger og klare rammer, har de fått god kjemi og kan le sammen. Han minner hverken om en forelder eller om en lærer, og det tror jeg er en fordel, forklarer Tine, og Tobias nikker anerkjennende.

Tobias og Tellef fortsetter å jobbe sammen, og nå står de ovenfor T-matte. Et fag mange unngår fordi det virker overveldende, men som åpner mange dører for videre utdanning.

– Det er hardt arbeid, men når du får det til er det veldig gøy, sier Tobias fornøyd.

Skal du velge T-matte eller P-matte? Her er tingene du bør tenke på.