Burde barnet ditt velge T-matte eller P-matte?

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

8/16/2020

Selv om det til syvende og sist er opp til ungdommen selv om det blir T- eller P-matte, er det lurt som forelder å være informert om hva fagene innebærer og hva du kan bidra med av hjelp.

Tidligere skrev vi om forskjellene mellom T-matte og P-matte for å gi de nye videregående-elevene litt hjelp på veien i valget de står ovenfor. For det vil ha en del å si hvorvidt de velger det ene eller det andre, og et riktig valg kan åpne for flere muligheter, mens et galt valg kan gi hodebry de neste tre årene.

Les deg opp på mulighetene fagene gir

Mens P-matte bygger videre på pensum fra tiende klasse tar T-matte det et steg lenger og introduserer en del nye temaer. Skal man studere innenfor realfag senere er det ofte krav om å ha T-matte på vitnemålet, mens det for mange samfunnsfaglige studieretninger holder lenge med P-matte. Det kan derfor lønne seg å allerede nå tenke på hva man vil studere videre, slik at man sørger for at ingen dører lukkes for tidlig. For en fullstending oversikt over hva de to fagene inneholder, se vår oppsummering her. Ønsker dere å ta T-matte for å få kompetansen, men er bekymret for å bestå? Få tilpasset undervisning av en av våre personlige lærere!

Ta en ordentlig prat om det

Når du har lest deg opp på forskjellene og barnet ditt også har fått den nødvendige informasjonen for å ta et valg bør dere ha en god samtale der dere overveier begge alternativene. Kanskje har dere hørt veldig ulike råd og informasjon som kan være nyttig for den andre å vite? Det som er riktig for én ikke nødvendigvis riktig for en annen, så oppfordre ungdommen til å ta et overveid valg og ikke bare gjøre likt som et eldre søsken eller en venn.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Oppfordre barna til å ta utfordringen

Om barnet ditt har klart seg godt i matematikken på ungdomsskolen vil de mest sannsynlig klare seg godt med T-matten også. Faget har en bratt læringskurve, brattere enn de er vant til fra ungdomsskolen, og dette kan være avskrekkende. Men det er ikke umulig å gjøre det bra selv om faget kan være mye, det krever kanskje bare mer fokus og arbeid enn før. Når de går andreåret vil de kunne velge S-matte, som ikke byr på like mye nytt stoff, men som kan bli vanskelig om man kommer fra P-matten (men selvfølgelig ikke umulig det heller). Forhåpentligvis blomstrer de av de nye utfordringene og fagstoffet i T-matte og ønsker å fylle på med mer realfagsrettet matematikk, og da har de mulighet til å velge R-matte året etter. Dette er ikke et valg å 'safe' på, dersom barna er nysgjerrige på utfordringen!

Hør deres bekymringer

Det er én ting å gi en sunn dytt, men vær også nøye med å høre deres bekymringer rundt valget. Mange elever har vanskeligheter med akkurat matematikkfaget, og det kan lett bli en ond sirkel der ungdommen frykter å henge etter og se karakterene stupe. Med god oppfølging underveis og samtaler om opplevelsene faget gir passer du på at faget ikke blir overveldende og en kilde til frustrasjon. Med både P-matte og T-matte bør fokuset være på å føle læreglede og mestring, så ta dette i betraktning når dere prater om hva de burde velge.

Max studerer matematikk og vil spre realfagsinteresse til elevene han er personlig lærer for. Les om han her!

Still opp med leksehjelp

Uavhengig om man gjør det veldig godt eller sliter litt med matten er det en trygghet å vite at det er hjelp å få. Sett av noen timer i uken til leksehjelp der ungdommen kan stille spørsmål og få hjelp med vanskelige oppgaver, så kjenner de at de har kontroll! En god studieteknikk å oppfordre barna til å bruke er å danne "kollokvier", altså å jobbe med faget sammen med medelever etter skolen. Man lærer mye av å forklare ting for andre og å få ting forklart av noen som nettopp har lært det selv. Det gir også motivasjon og letter nervene å jobbe med andre, fordi stoffet føles mindre overveldende når det bearbeides i fellesskap.

Det er ingen selvfølge at alle foreldre er oppdaterte og kunnige i matematikk, så det kan lønne seg å få inn en tredjeperson til leksehjelpen. En personlig lærer fra Learnlink har selv hatt faget for bare få år siden og har gode studieteknikker å lære bort. Uansett nivå og hvilket mattefag dere trenger hjelp med er mestring i fokus, slik at å lære matte blir en god opplevelse.

Trenger du hjelp med å komme i gang med videregående-matten? Prøv nettundervisning med en personlig lærer!