Barn trenger trygge rammer for å lykkes med skolen

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

10/28/2020

Det er vanskelig å lære i et utrygt miljø eller av en lærer man ikke føler seg trygg på. Dette jobber Learnlink mye med.

Hvorfor trenger vi trygge rammer i undervisningen?

Med kunnskapsløftet i skolen og den aktuelle fagfornyelsen er det innført en rekke anbefalinger til hvordan barna bør jobbe på skolen, og åpner for blant annet mer samarbeid mellom elevene og mer tverrfaglig arbeid. Disse læringsmetodene er basert på god og viktig kunnskap, men mister hensikten dersom læringsmiljøet på skolen oppleves utrygt. Når barn føler seg utrygge på skolen går det utover læring. De som er engstelige for å bli ertet eller sett rart på om de rekker opp hånda vil unngå å delta i timene og får også mindre utbytte av undervisningen. Her har skolene et viktig og stort ansvar.

Nettundervisning kjennes trygt

Med én-til-én undervisning hos Learnlink er det like viktig å ha trygge rammer, og det er gjerne enklere å skape disse. Her samarbeider elev og personlig lærer om å lage et læringsmiljø som er tilpasset etter den enkelte eleven, og dermed er rommet for prøving, feiling og læring helt åpent. Personlig lærer Max har god kunnskap om hva det har å si at man har en trygg relasjon til læreren sin.

– Vi personlige lærere må skape et rom der barna er trygge på å gjøre feil, og på å si det de tenker og mener. Noen ganger gjør jeg ingenting for å forhindre at vi bommer på en oppgave for å vise at det er ikke så farlig å gjøre feil. Å jobbe på den måten med en personlig lærer er bygd mye på tillit og det fremmer læring, forklarer han.

Max vil spre matteglede til elevene sine! Les mer om han her.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Foreldre er viktige tillitspersoner

Å gjøre lekser hjemme med en forelder kan tidvis være frustrerende og irriterende for noen barn, men foreldre er likevel de viktigste tillitspersonene barna har. Det er tryggere å prøve og feile i hjemmet, men det krever mye av foreldre å ha denne rollen. Foreldre er ikke automatisk de beste pedagogene, så når dere møter på vanskeligheter i stoffet er det fint å ha noen å vende seg til for svar. En personlig lærer lener seg på gode pedagogiske metoder og har mange lure knep å lære bort. Om barna introduseres til personlig lærer i samråd med foreldre har man et godt grunnlag for at relasjonen mellom lærer og barn skal bli trygg. På den måten får dere mest mulig ut av undervisningen!

Slik tar dere praten med barna om leksehjelp.

Video: slik jobber Max for et trygt læringsmiljø