Anders gikk fra stryk til fire i matte

Skrevet av

Emma Eriksson

Skrevet av Emma Eriksson

11/23/2020

Da Anders lå an til å stryke i matematikk skaffet han hjelp av en personlig lærer for å redde karakteren sin. Med hardt arbeid og en ny giv i faget klarte han å sikre seg en firer på karakterkortet.

Skjønte at han trengte hjelp

For mange ungdommer er skolehverdagen hektisk, og det kan være fort gjort å nedprioritere noe man egentlig burde ha hatt fullt fokus på. De fleste fag er avgangsfag allerede fra første året på videregående og krever at man legger inn full innsats fra start. Synes man faget er litt vanskelig i utgangspunktet er det lett å bli hengende etter. For Anders Saxhaug skulle det en strykkarakter i matematikk til for han tok tak. Han trengte hjelp til å komme seg gjennom pensum i tide til tentamen og en mulig eksamen.

Faren til Anders lette etter hjelp på nettet og kom over Learnlink. Med én-til-én undervisning kunne Anders få hjelp med akkurat de tingene han slet med, og god oppfølging underveis.

– Vi fikk tilbud fra lærere som var tilpasset vårt behov, slik at vi selv kunne velge den som passet best, forteller pappaen til Anders. Kort tid senere har Anders satt opp sin første time med Andreas, og de avtaler å møtes to til tre ganger i uken i tiden fremover.

– Det var så lett som å godta læreren, planlegge en tid og møte opp. Litt som facebook, bare at den nye vennen kunne hjelpe deg med matte, forklarer Anders.

Ble mer strukturert av undervisningen

Anders jobbet med matten hver dag på egen hånd, samtidig som han møtte Andreas for å få veiledning. På den måten klarte han både å dekke alt pensum han trengte å repetere, og få inn mengdetreningen som kreves for å bli god i matte.

– Skolen tilbyr ekstrahjelp fra eldre elever, men jeg trengte tettere oppfølging enn de kunne tilby. Dessuten kunne Andreas forklare oppgaver på forskjellige måter slik at jeg så sammenhenger bedre, noe som igjen førte til at jeg fikk en bedre forståelse for faget, sier Anders. Når man vil styrke karakterene sine er det viktig å jobbe målrettet og være tidseffektiv. Anders ble nødt til å stramme opp rutinene sine for å stå i matte.

– Med de satte ukentlige besøkene hadde jeg allerede fått mye mer struktur rundt skolearbeid, siden jeg visste når jeg skulle møte Andreas igjen. Da var det bare å få gjort matte i løpet av de dagene vi ikke møttes, sånn at jeg var klar med spørsmål rundt oppgaver jeg ikke forstod, fortsetter han.

Personlig lærer Magnus er ekspert på strukturering av arbeid. Les om hans metode her!
Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Tilpasser seg etter elevene

Anders og Andreas jobber med matte sammen.
Anders og Andreas møttes flere ganger i uken for å jobbe sammen.

Personlige lærer Andreas kjente igjen Anders sine utfordringer med matte fra andre elever han jobber med:

– Som regel kan de det nye stoffet, men har hull fra grunnskolen. Derfor jobber vi mest med å fylle disse, sånn at de kan forstå stoffet som bygger videre dette, sier Andreas. Han har selv studert matematikk på Universitetet i Oslo.

For en personlig lærer er det viktig å få elevens tillit og ha en god relasjon. Ved å kjenne deres referanserammer kan de lage et godt opplegg som er helt tilpasset dem. Det er en del av den tette oppfølgingen Learnlink tilbyr.

– Jeg fokuserer på hva interessene og motivasjonen til eleven er, sånn at jeg kan finne gode måter å motivere de på, forklarer Andreas.

Usikker på om du bør velge T- eller P-matte? Her er våre råd.
– Jeg har hatet matte i 11 år. At dette kunne snu på én måned er helt utrolig!

Et vendepunkt i matematikken

Selv om Anders har gode karakterer i andre fag slet han med å mestre matten.

– Det er nok fordi matte er et fag man må jobbe jevnlig med, også blir man fort stående fast om man ikke forstår oppgaven. Det er liksom ikke noe Google alltid kan svare på, sier Anders. og det er mange ungdommer som opplever det samme som han.

Anders forteller at han tidligere ikke likte matematikk spesielt godt, men at det ble mye mer interessant når han begynte å mestre det. Det var også en glede for Andreas:

– Jeg synes det var veldig gøy da Anders sa at han uansett om han fikk 4 eller ikke på tentamen, så hadde han fått glede av matte, forteller læreren.

Klar for eventyr

Annet enn å ikke stryke i matematikk, hadde Anders en ting som motiverte han. Han hadde nemlig lyst til å ta andreåret på A+world academy, som tilbyr samme opplegg som en videregående skole, bare på en seilbåt:

– Jeg måtte ha 4 i matte for å komme inn på skolen, og ville veldig gjerne få det til. Men jeg innså at tiden var for knapp om jeg skulle klare det på egenhånd. Etter 4 ukers arbeid så gikk det som smurt, jeg fikk 4+ på tentamen og har kommet inn på skolen. Så neste år skal jeg reise rundt i en seilbåt på Atlanterhavet, forteller Anders.

Og slik gikk det til at han fikk sitt år på seilbåt, og på veien dit mestret et nytt fag. Anders er allikevel mest fornøyd med at han ikke lenger trenger å grue seg til matematikkundervisningen:

– Jeg har hatet matte i 11 år. At dette kunne snu på én måned er helt utrolig!

Anders på en seilbåt

Trenger du hjelp med matte eller andre skolefag? Prøv nettundervisning med en personlig lærer!