Ha evalueringsmøte med barna før ferien

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

11/13/2020

Før ferien bør dere ha et evalueringsmøte hjemme der dere prater om hvordan skolearbeidet har gått og hvilke endringer dere bør gjøre til neste år. Slik kan et sånt møte se ut.

Se tilbake før skolestart

En viktig del av strukturert arbeid, men som ofte blir nedprioritert, er å se tilbake på arbeidet man har gjort. For noen kan være litt ubehagelig å gå over tidligere prøver og lekser om man ikke ble helt fornøyd med resultatet. Men å lære av tidligere feil og tette kunnskapshull gir bare et bedre utgangspunkt i fremtiden! Sett deg ned med barna før juleferien og avhold et lite evalueringsmøte så dere er sikre på at alle steiner er snudd og dere vet hvilke utfordringer som trenger fullt fokus fra skolestart.

Hvilke erfaringer har vi gjort oss?

Start med å gå gjennom kompetansemålene i de ulike fagene barna har og prat om hvordan timene og arbeidet med disse har vært. Føler de at de har lært det de skal? Har det vært vanskelig å følge med i noen timer, eller å jobbe med noen typer oppgaver? Spesielt i overgangen til ungdomsskolen eller videregående er det mange nye inntrykk og erfaringer som skal fordøyes, og disse bør dere prate om. Både sosialt og faglig kan man kjenne på en usikkerhet som trenger litt tid på å gå over.

Samle opp alle erfaringene barna har gjort seg dette året og gjør dere opp en mening angående hva som gikk bra og hva som var vanskelig. Først når det er gjort kan dere lukke dette kapittelet og se fremover.

Du er en av de viktigste motivatorene barnet ditt har. Slik lykkes du med den rollen.

Les mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om leksehjelpLes mer om kodekursLes mer om kodekursLes mer om kodekurs

Dette tar vi med oss videre

Når dere har identifisert hva som gjør skolehverdagen vanskelig og hva som får den til å fungere er det på tide å legge en plan. Ikke la feriens late dager gli inn i hverdagen, men vær klare til å ta med dere de gode rutinene videre. Hvis barna synes det har vært litt for lite tid til lekser må dere kanskje omrokkere på timeplanen litt, eller sette av mer tid til oppfølging under lekselesingen. Om det også er faglige utfordringer kan det være verdt å prøve en time med en personlig lærer, for det er ikke alt foreldre får til å hjelpe til med. Da må man kalle inn forsterkninger for å ikke ble hengende etter.

Tett oppfølging og tilpasning fra Learnlink ble redningen for søstrene Tone og Lene. Les om deres erfaring her!

Vær flink til å rose barna for det de har fått til dette året. Det har vært et annerledes og uforutsigbart skoleår, og de har måttet være tilpasningsdyktige som aldri før. Gode rutiner har ikke bare vært en fordel, men blitt en nødvendighet for å ikke gå på veggen under den verste nedstengningen. Erfaringene de tjente på dette skal de ta med seg videre! Bruk evalueringsmøtet til å gi barna en mulighet til å vurdere seg selv og hva de er gode på. Klarer de å se sine ressurser vil de bli gode planleggere og litt snillere med seg selv. Det gir motivasjon og åpner for større mestringstro i læringssituasjoner, og er noe de vil trenge gjennom hele utdanningsløpet.