Kurs

February 15, 2024

Hvorfor vi bruker Roblox til å lære barn koding

Roblox er en spillplattform med over 100 millioner brukere hver måned. Alle spillene er laget av brukerne selv, ved hjelp av Roblox Studio som er et gratis spillutviklingsverktøy.

Hvorfor bruker vi Roblox Studio?

Ved hjelp av geometriske gjenstander og programmeringsspråket LUA kan barn bygge sine drømmespill og se andre spille dem. Spillene lar barna tenke kreativt, og lære problemløsning ved å løse utfordringer og oppgaver. Vi liker at Roblox er lett å sette seg inn i, med enkle regler og brukergrensesnitt. Det er tilgjengelig på alle plattformer og behøver ikke kreve dyrt, stort utstyr.

Utvalget av gode edukative spillplattformer er ikke stort, men Roblox Studio er et brukervennlig og engasjerende alternativ for barn. Plattformen gir god visuell tilbakemelding ved bruk, slik at det er enkelt å lære hva de ulike gjenstandene er og hvordan de interagerer med hverandre. Det gjør det langt lettere å lære programmering og kjenne kontinuerlig mestring. I tillegg tillater plattformen plug-ins, eller utvidelser, som nettopp utvider mulighetene for læring og skapelse.

Kodespråket LUA brukes i og utenfor spillverden og barna vil få god bruk for læringen i fremtiden. Det er tett beslektet med andre kjente kodespråk, så hvis man blir god i LUA er det ikke så mye som skal til for å lære for eksempel Python.

Det kommer barna til gode at plattformen er så populær og har mange brukere. At jevnaldrende tester ens spill og kan gi feedback gir mulighet til mer utvikling og læring. Det betyr at en selv også kan se og vurdere andres spill, hente inspirasjon og oppdage nye muligheter! Vi ser at det sosiale ved Roblox kommer mange barn til gode. Barn som i utgangspunktet har noen utfordringer på andre sosiale arenaer kan oppleve å stille på lik linje med de andre i spillverden. Spesielt under lockdown og hjemmeskole skapte spill et viktig samhold for mange barn og tilbød mestring når alt annet ble satt på pause.

Fokus på nettvett

Som en digital aktør er vi opptatt av å fremme nettvett og hjelpe kursdeltagerne våre med å bli trygge gamere. Vi jobber aktivt med å lære barna hvordan internett fungerer, det er en del av den teknologiske kompetansen barna får på kurs hos oss. De har et godt grunnlag fra skolen, men vi fokuserer på hvordan de får en best mulig opplevelse med spillene de er glade i. Våre PROs (barnas mentorer og forbilder) gjennomgår trening i hvordan de skal sørge for at barna lærer nettvett, samtidig som de lærer å bruke teknologi på en konstruktiv måte. Barnas trygghet på kurs er vår høyeste prioritet. Det er først når barna opplever trygge rammer at gode læringsopplevelser og mestringsfølelse kan skje.

Et av våre mål er å ruste barna så de blir flinke til å bruke egen fornuft når de befinner seg på nett. Hos oss får de hele veien støtte og veiledning fra PROsene som forstår deres interesse og selv har erfaring med gaming. Samtidig som vi har fokus på å være trygge på nett lærer vi også barna å være inkluderende, snille og tålmodige med hverandre. Vi har nulltoleranse for hets og trakassering og Discord-samfunnet barna får ta del av modereres av voksne mennesker.

Vi tror på læring som er gøy

Det finnes mange måter å lære på og hvilke læringsmetoder man foretrekker er veldig individuelt. Men vi tror at læring som er gøy, engasjerende og sosialt passer for alle. Å ha det morsomt mens man lærer åpner for mestringsopplevelser og utvikling, og det blir litt lettere å akseptere at noen ting kan være utfordrende. Ved å benytte oss av spill barna allerede elsker i kodeundervisningen gir vi de en fantastisk introduksjon til programmering. Vi vil tenne gnisten til barna og åpne opp for en hel verden av bygging, skaping og samarbeid. Nå som koding er blitt en del av pensum i grunnskolen må vi ta ansvar for at det skal bli et emne barna liker. Vi gjør det gjennom våre flotte kodekurs med de beste instruktørene i landet.

Forfattet av

Emma Eriksson

Content Manager
Kontakt teamet

Bidragsgivere

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Vi tar kontakt så fort vi kan 🙌

Har dere spørsmål?
Send de til support@learnlink.no 😊
Oops! Noe gikk galt.

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Vi tar kontakt så fort vi kan 🙌

Har dere spørsmål?
Send de til support@learnlink.no 😊
Oops! Noe gikk galt.

Ikke gå glipp av disse sakene:

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få tilgang på våre introduksjonskurs, gratis!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.