Undervisning

April 11, 2024

Slurvefeil og mestring: hva kan man gjøre?

Slurvefeil er en utfordring mange støter på i matematikken. Gjentatte slurvefeil kan stå i veien for mestringsfølelse og matteglede. Som foreldre kan det noen ganger være vanskelig å forstå hvordan man best støtter barna sine i å overkomme disse små, men betydningsfulle hindringene. I denne artikkelen vil jeg utforske sammenhengen mellom slurvefeil og mestringsfølelse, og gi praktiske råd for å minimere disse feilene og øke barnets selvtillit og ferdigheter i matematikk.

Forstå slurvefeilens natur

Slurvefeil er små feilsteg man gjør i oppgaver. Dette kan inkludere alt fra å lese oppgaveteksten feil, til en enkel regnefeil eller feil i tegnsetting. Disse oppstår ikke fordi barnet ikke forstår materialet. De skjer ofte på grunn av manglende oppmerksomhet på detaljer, hastverk eller utføring av for mange samtidige utregninger.

Sammenhengen mellom slurvefeil og mestring

Slurvefeil fungerer ofte demotiverende i læringsprosessen. Det kan oppleves nedbrytende å få feil om og om igjen i oppgaver, og vanskelig å spore feilkilden i utregningene. Dette gjelder særlig om det er noe nytt eller et ekstra utfordrende tema man jobber med. Man kan fort tenke at man ikke forstår fremgangsmåten fordi man får feil svar, selv om man har fulgt den riktig og grunnen til at fasiten ble feil var en feil i tegnsetting ett sted i utregningen.

Alle gjør slurvefeil. Det er en naturlig del av oppgaveløsning, og er en uunngåelig del av læringsprosessen. Man klarer ikke å ha et fullstendig fokus på alle detaljer av utregningene til enhver tid. Imidlertid er det en rekke strategier man kan bruke i matematikk som minimerer slurvefeil. Like viktig er det å øve på å avdekke slurvefeil. Evnen til å finne sine egne feil, og bli kjent med hvilke slurvefeil som går igjen i egne oppgaver er en styrke i oppgaveløsninger og i vurderingssituasjoner. Når barn lærer å identifisere og korrigere sine egne slurvefeil, utvikler de ikke bare en dypere forståelse for matematikk, men de bygger også opp en følelse av mestring og selvstendighet.

Strategier for å minimere slurvefeil

Tid og tålmodighet: Oppmuntre barnet ditt til å ta seg tid med hver oppgave og understrek viktigheten av kvalitet over hastighet. 

Verdien av pauser: Lær barnet verdien av å ta korte pauser. Ofte kan en kort pause hjelpe barn med å se over arbeidet sitt med friske øyne.

Effekten av god føring: Oversiktlig og systematisk føring gjør det lettere å ha kontroll underveis i utregninger. Det gjør det også lettere å forstå hvordan man har tenkt når man skal se gjennom oppgaven sin etterpå, og gjør det lettere for andre som skal se gjennom den.

Gjør en utregning om gangen: I stedet for å gjøre flere utregninger i samme omgang fra en linje til neste, kan det være lurt å ta en utregning om gangen. Her ser du illustrert hvordan dette kan se ut:

En utregning om gangen

5*7 + 27 – 3 = 35 + 27 – 3 = 35 + 24 = 59

Flere utregninger i samme omgang

5*7 + 27 – 3 = 59

Selv om man fint kan klare å gjøre flere regneoperasjoner ved hoderegning samtidig, øker dette sannsynligheten for slurvefeil. Selv om det tar lengre tid å skrive ned flere utregninger, er dette også nyttig for læringsutbytte. Det gjør at man må ha fokus på oppgaven over lengre tid, som er gunstig for at materialet fester seg i langtidshukommelsen. Hvor mange utregninger man trenger å ha med er en balansegang, og man må finne ut hva som fungerer best for seg selv. Det viktigste er at det er nok utregninger til at en selv og andre kan se hvordan man har resonnert, og avdekke eventuelle slurvefeil.

Tips for å identifisere slurvefeil

Vis alle steg: Selv om noen steg kan virke åpenbare, er det viktig å vise fremgangsmåten detaljert. Dette gjør det enklere for andre å se hvordan man har resonnert, og det forenkler identifisering av slurvefeil ved gjennomgang av oppgaven etterpå.

Gå gjennom oppgaveløsningen: For å avdekke feil er det lurt å trene på å lese gjennom oppgaveløsningene sine. Når man ser gjennom, er det nyttig å ha oppmerksomhet på én type slurvefeil om gangen.

Bli kjent med egne slurvefeil: Etter hvert som man går gjennom løsningene sine blir man gjerne oppmerksom på typiske feil for en selv. Det blir en fordel, for da kan man ha særlig fokus på å lete etter akkurat disse typiske feilene når man leser gjennom oppgavene sine.

Lag en sjekkliste for oppgaver: Utvikle en sjekkliste sammen med barnet ditt som de kan gå gjennom før de sjekker med fasit når de jobber med oppgaver, og som de kan bruke i vurderingssammenhenger. Sjekklisten kan inneholde punkter om hvilke slurvefeil barnet bør se etter, og annet man bør huske på i oppgavene. For eksempel kan et punkt være at man skal lese gjennom oppgaveteksten på nytt for å sjekke at man har forstått oppgaven riktig. Det kan være en god idé å lage en egen sjekkliste for hva man bør huske til del 2 på prøver og eksamener.

Det å utvikle en måte å jobbe på som minimerer slurvefeil og øker oppmerksomheten på slurvefeil, bidrar til å øke matematikkforståelsen og øker læringsutbyttet av øvingen. Støtte fra foreldre, med tålmodighet og forståelse, er avgjørende i barnas læringsprosess. Ved å se slurvefeil som læringsmuligheter og bruke effektive strategier for å håndtere dem, bidrar vi til å styrke barnas kunnskapsgrunnlag og selvtillit.

Forfattet av

Nora Tepstad

Driftsassistent
Kontakt teamet

Bidragsgivere

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Vi tar kontakt så fort vi kan 🙌

Har dere spørsmål?
Send de til support@learnlink.no 😊
Oops! Noe gikk galt.

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Vi tar kontakt så fort vi kan 🙌

Har dere spørsmål?
Send de til support@learnlink.no 😊
Oops! Noe gikk galt.

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Vi tar kontakt så fort vi kan 🙌

Har dere spørsmål?
Send de til support@learnlink.no 😊
Oops! Noe gikk galt.

Ikke gå glipp av disse sakene:

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få tilgang på våre introduksjonskurs, gratis!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.