Learnlink Bloggen

Dette kan barna lære i sommer

Det er ikke bare på skolen man lærer! Sommeren er en flott anledning til å la barna lære seg noe nytt og spennende.

Les mer

Nettundervisning gir foreldre innsikt i barnas skolegang

Det kan være vanskelige å oppdage vanskene barna har med skolearbeidet i blant, og desto vanskeligere å hjelpe med dem.

Les mer

Derfor er personlig læring nyttig på ungdomsskolen

En lærer fra Learnlink på ungdomsskolen kan være til stor hjelp i de vanskelige overgangene!

Les mer

Magnus får matteutfordringer på sitt nivå

Å få jobbe med oppgaver på sitt nivå i matematikk motiverer Magnus til å lære enda mer!

Les mer

Gi nok utfordringer til barna som gjør det bra på skolen

Med personlig læring kan barn utfordres på et sitt nivå og får kjenne på mestringsfølelse og motivasjon!

Les mer

Preben og Sander knekte mattekoden sammen

Med oppfølging fra en personlig lærer har Preben fått grep om matten, og karakteren er på vei opp.

Les mer

Gi skjermene riktig rolle i familiehverdagen

Hvor mye skjermtid skal man ha i hverdagen, og når bør skjermene legges vekk? Her er våre tanker.

Les mer

Anders gikk fra stryk til fire i matte med Learnlink

Med strukturert arbeid og mestringstro er det faktisk mulig - les om hvordan Anders reddet mattekarakteren sin!

Les mer

Snorres personlige lærer gjør engelsk gøy!

Når Snorre og Eline jobber med engelsk sammen er fotball gjerne i fokus. Nå er engelsken ikke like vanskelig som før!

Les mer

Ha evalueringsmøte med barna før ferien

Ikke ta ferie uten en samtale om hvordan skoleåret har vært! Her er hvordan og hvorfor.

Les mer